Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Avdelingsingeniør / overingeniør - Seksjon for molekylærbiologi

Søknadsfrist: 23.08.2020

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ønsker du å jobbe med molekylærbiologi?

Ved Veterinærinstituttet, seksjon for molekylærbiologi er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør / overingeniør.

Personen som ansettes vil jobbe på laboratoriet innenfor både diagnostikk, beredskap og forskning. Dette innebærer selvstendig analysearbeid, journalføring og kvalitetssikring. Personen skal inngå i et team som roterer mellom et bredt og variert spekter av arbeidsoppgaver. I diagnostikken benyttes primært PCR og sekvensering, og det arbeides i stor grad med automatisert utstyr.

Seksjon for molekylærbiologi har ansvar for diagnostikk og beredskap, metodeutvikling og kunnskapsutvikling innen molekylærbiologi for å påvise og identifisere sykdomsfremkallende mikrobielle smittestoffer fra akvatiske og terrestriske arter. Seksjonen drifter Veterinærinstituttets laboratorier for molekylær diagnostikk og forskning og har ansvar for harmonisering av molekylær diagnostikk i hele Veterinærinstituttet. Seksjonen har for tiden over 80 molekylære metoder for diagnostisk påvisning av aktuelle agens. Flere av disse metodene er akkrediterte etter NS-EN ISO 17025. Seksjonen har for tiden 18 ansatte.

Veterinærinstituttet flytter til nye og moderne lokaler i Ås, med forventet innflytting høsten 2020.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke uten omsyn til kjønn, alder eller funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver i stillingen

 • diagnostikk og beredskap innen molekylærbiologiske metoder
 • deltakelse i forskningsprosjekter
 • bidra innen digitalisering og metodeutvikling i samarbeid med forskerne

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

 • det kreves relevant utdanning, minimum på bachelornivå eller tilsvarende
 • det kreves erfaring med å gjennomføre molekylære analyser
 • erfaring med diagnostiske metoder er en fordel
 • erfaring med automatisering og digitalisering innen diagnostikk er en fordel

Personlige egenskaper 

 • du arbeider godt i team og har gode samarbeidsevner
 • du er systematisk og ansvarsbevisst
 • du er faglig nysgjerrig og ambisiøs
 • du er selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • du kommuniserer tydelig på norsk eller et annet skandinavisk språk

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier; faglig ambisiøs, fremtidsrettet og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt. 

Veterinærinstituttet tilbyr 

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, innskudd på 2 prosent trekkes fra lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør eller 1087 Overingeniør. Vi ønsker å opplyse om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte:

 • Seksjonsleder Mette Boye på tlf.: 94175419 eller
 • Forsker Monika Hjortaas på tlf.: 99705184

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 16/20

Søk på stillingen

Kontaktpersoner: