LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelingsingeniør digitalisering - Avdeling for bygg og eiendom

Søknadsfrist: 21.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

UiT - Norges arktiske universitet søker deg som vil være vår ressursperson innen utvikling og forvaltning av digitale tjenester.

Avdeling for bygg og eiendom skal ivareta strategisk og offensivt eierskap for bygg og infrastruktur ved UiT på en måte som best mulig legger til rette for institusjonens kjernevirksomhet. Avdelingen skal sørge for strategier, planer og rammer for en bærekraftig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiTs eiendommer, og være en pådriver for utvikling av eiendommer og arealer i tråd med overordnede føringer. Universitetet har et mangfold av bygninger, fordelt på flere campus, og en viktig oppgave er å tilpasse disse til endrede utdannings- og samarbeidsformer og se til at myndighetskrav og retningslinjer oppfylles.

Avdeling for bygg og eiendom er tilstede på campus Alta med flere typer fagressurser, og denne stillingen skal styrke og være en del av dette fagmiljøet samtidig som det ytes bistand til de øvrige campuser og studiesteder.

Arbeidssted er UiT i Alta , men du må regne med noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Som fagperson hos oss skal du bidra med kompetanse knyttet til utvikling og forvaltning av digitale tjenester:

 • arbeid med smart-teknologi og VR-løsninger
 • oppdatere tegninger i vårt fdv-system
 • testing og bestilling av programvare
 • ajourhold av plattform for å finne bygg og rom samt oppdatere våre systemer ved arealendringer og inngåelse av leiekontrakter
 • du skal utarbeider rapporter knyttet til budsjett- og økonomiarbeid samt bidra med å utarbeide løsninger for å utvikle vår bygningsmasse for framtidens campus.

Arbeidet vil gå på tvers i organisasjonen, og du vil samarbeide med eksterne leverandører og partnere.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

eller

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Du innehar master- eller bachelorgrad i relevante fagområder/sammensatte fag. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du må kunne vise til referanseprosjekter som omfatter områder tillagt stillingen
 • Du må ha gode IT-kunnskaper
 • Du må kunne dokumentere kunnskap om og bruk av Revit, AutoCAD eller tilsvarende
 • Du må ha kompetanse på og beherske BIM
 • God muntlig- og skriftlig framstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du er god på samarbeid og er serviceinnstilt
 • Du er engasjert og løsningsorientert
 • God norsk framstillingsevne, skriftlig og muntlig
 • Interesse for teknologi
 • Du er selvstendig og har gjennomføringsevne
 • Ønsker du å bygge videre på din fagkompetanse gir vi deg mulighet til det. Arbeidsoppgavene vil kunne justeres.
 • Førerkort kl B

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør. Fra bruttoinntekt trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

I regionen Finnmark er det en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS