LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelingsingeniør - Insitutt for medisinsk biologi

Søknadsfrist: 20.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi

Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte.

Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Forskningsgruppe Vert-mikrobe interaksjoner er det ledig et 100% vikariat som avdelingsingeniør tilknyttet Institutt for medisinsk biologi ved Det helsevitenskapelige fakultet. Stillingen er for ett år med mulighet for forlengelse.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stillingens tilhørighet

Forskningsgruppe for Vert-mikrobe interaksjoner (HMI) er underlagt Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet. Gruppen har i dag 7 fast vitenskapelig ansatte (4 professorer og 3 førsteamanuensiser) samt 2 vitenskapelig ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i 20 % affiliering. I tillegg har gruppen to fast ansatte to overingeniører. Det er også 5 post doc og 9 phd stipendiater som er tilknyttet ulike prosjekter ved HMI.

HMI er sentral i den tverrfakultære strategiske satsing på antibiotikaresistensforskning, kalt Centre for New Antibacterial Strategies (CANS), ved UiT. Forskningsgruppen har også nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) og Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM), og flere andre lokale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Institutt for medisinsk biologi driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og uttesting av potensielt nye legemidler. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, men instituttet gir også undervisning både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biologi/biomedisin. Instituttet har et eget treårig bachelorprogram i bioingeniørfag. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i psykologi, ulike helse- og omsorgsfag og farmasi.

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren skal delta i den daglige virksomheten ved Forskningsgruppe for Vert-mikrobe interaksjoner. Vedkommende skal også bidra inn i forskningsgruppens prosjekter, samt i undervisning og veiledning av studenter.

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Utdanning på mastergradsnivå i biomedisin, medisinske laboratoriefag, bioteknologi, eller tilsvarende
 • Praktisk erfaring med mikrobiologiske metoder
 • Praktisk erfaring med molekylærbiologiske teknikker (DNA-, RNA- og/eller protein-arbeid
 • Gode kunnskaper i norsk (evt. annet skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Fordelaktig:

 • Praktisk erfaring med mammalske cellekulturer
 • Bred erfaring fra ulike metoder
 • Evne til å videreutvikle eksisterende metoder og utvikle nye metoder
 • Erfaring fra laboratorieundervisning og HMS arbeid

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, er nødvendig for stillingens funksjon.

Vi tilbyr

 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS