LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Avdelingsingeniør / overingeniør - Seksjon for høyrisikoagens og patologi

Søknadsfrist: 24.09.2023

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.

Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. 

Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder. 

Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.

For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Vi søker en nysgjerrig og motivert ingeniør i fast stilling til vårt team som betjener våre obduksjonssaler og høyrisikolaboratorier på Ås. I stillingen vil du bidra med nødvendig obduksjonskompetanse ved arbeid med beredskap, diagnostikk, forskning, og andre prosjekter ved Veterinærinstituttet. Du forventes også å bidra med koordinering av laboratoriedriften. Du vil i tillegg bidra inn mot mikrobiologiske analyser ved andre seksjoner. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen patologi og mikrobiologi.

Seksjon for høyrisikoagens og patologi ved Veterinærinstituttet er underlagt avdeling for laboratorieanalyser og diagnostikk. Det diagnostiske arbeidet ved seksjonen omfatter analyser som er svært sentrale i beredskapsarbeid for meldepliktige og listeførte sykdommer hos landdyr, samt de nasjonale overvåkingsprogrammene. Seksjonen har også et viktig bidrag inn i ulike oppdrag og forskningsprosjekter. Seksjon for høyrisikoagens og patologi består i dag av 27 dyktige og engasjerte medarbeidere. Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og opprettholder alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Arbeidsoppgaver

Vår nye ingeniør skal bidra til Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag ved å ta imot innkommende prøver og legge til rette for å delta ved obduksjoner og mikrobiologiske undersøkelser knyttet til rutinediagnostikk, beredskap, overvåkingsprogrammer og forskning på laboratorier med inneslutningsnivå 2. For stillingen er det også aktuelt å delta i arbeid med prøvemottak, obduksjoner, prøvepreparering og mikrobiologiske undersøkelser på laboratorier på inneslutningsnivå 3. Dette innebærer en sikkerhetsklarering og krav til vaksinering.

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • relevant utdanning innen biologiske fag på minimum bachelornivå
 • erfaring med biologiske faktorer innen smitterisikogruppe 2
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

I tillegg vil vi vektlegge:

 • erfaring med patologiske undersøkelser
 • erfaring med digitalisering og automatisering
 • erfaring med diagnostikk og kvalitetsarbeid
 • erfaring med mikrobiologiske analyser
 • erfaring med arbeid på laboratorier på inneslutningsnivå 3

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er:

 • motivert, faglig nysgjerrig og initiativrik
 • profesjonell og kollegial
 • selvstendig og med god gjennomføringsevne
 • nøyaktig og ansvarsbevisst
 • imøtekommende, serviceinnstilt og fleksibel
 • motivert for å arbeide med biologiske faktorer innen smitterisikogruppe 2 og 3

Vi søker etter deg som kommuniserer og samarbeider godt på alle nivåer. Du er fleksibel oginkluderende. Det er ønskelig med en person som evner å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig.Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • en interessant stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • et arbeidsmiljø preget av høyt kompetansenivå, faglig utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse. For dette innskuddet trekkes 2 % av lønn 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som avdelingsingeniør i stillingskode 1085 eller overingeniør i stillingskode 1087, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i Webcruiter. 

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Kristian Hoel.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4697696847

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Kristian Hoelseksjonsleder 

Telefon:991 54263

Lene Karine VestbySeksjonsleder 

Telefon:92262994

Powered by Labrador CMS