LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Avdelingsingeniør / overingeniør - Seksjon for IT infrastruktur

Søknadsfrist: 29.05.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Seksjon for IT infrastruktur er det ledig fast stilling som Avdelingsingeniør/overingeniør

Om stillingen

Ved seksjon for IT infrastruktur/ avdeling for digital utvikling, informasjonsforvaltning og IT er det fra 17.06.2024 ledig fast 100 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør.

Universitetet i Sørøst-Norge har åtte campus; Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Ringerike og Vestfold. Arbeidssted vil være ved vårt campus i Bø i Telemark. Det må regnes med noe reisevirksomhet mellom campusene.

Seksjonens arbeidsområder er nettverk og datasenter. USN har nettverk bestående av utstyr fra Dell, Aruba/HP og Juniper. I våre datasentre benytter vi VMWare som virtualiseringsplattform.

Stillingen vil ha en sentral rolle i seksjonens arbeid innenfor drift av datasenter samt deltakelse i drift av nettverk.

Nærmeste leder er seksjonssjef.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Drift og videreutvikling av seksjonens tjenester med hovedfokus på datasenter, server og operativsystemer.
 • Utarbeidelse av systemdesign og dokumentasjon for seksjonens tjenester
 • Mulig deltakelse i IT beredskapsteam
 • Bistå seksjon for IT-support (tredje linje)
 • Oppfølging av lærlinger kan være aktuelt

 Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå og det er ønskelig med relevant arbeidserfaring. Realkompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Du bør ha kompetanse og/eller erfaring innenfor flere av følgende områder:

 • Kjennskap til drift av fysisk infrastruktur/serverrom, f.eks. kjøling og strøm
 • Servervirtualisering
 • Kubernetes
 • Automatisering med for eksempel Ansible
 • Azuretjenester
 • Backuptjenester
 • Drift av Microsoft Server og/eller Linux
 • Kjennskap til produkter og tjenester USN benytter er en fordel
 • Kunnskap rundt nettverkstjenestearkitektur er en fordel (VLAN, WLAN, VPN, DHCP, DNS)
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring med scripting – for eksempel python, powershell osv

Personlige egenskaper

 • Erfaring, interesse og helhetlig forståelse for fagområdet
 • Kunne jobbe strukturert og systematisk, både selvstendig og i team, og med evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Evne til selv å tilegne seg ny kunnskap
 • Gjennomføringsevne
 • Initiativrik og målrettet
 • God til å dokumentere og kommunisere
 • Liker å jobbe sammen med andre mot et felles mål

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Avdelingsingeniør (SKO 1085): NOK 516 800 – 635 400 ,- per år i full stilling eller Overingeniør (SKO 1087): NOK 557 100 - 679 700,- per år i full stilling. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Ev oppfordring til det ene kjønn om å søke stillingen]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Sjur Bakke epost/tlf.: sjur.bakke@usn.no / 93 44 74 63

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Karine Hammerstad-Aas, epost: karine.hammerstad-aas@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS