LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Avdelingsingeniør / overingeniør i kjemi

Søknadsfrist: 31.05.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som Avdelingsingeniør/overingeniør i kjemi

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er fra 01.08.23 ledig fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør i kjemi.

Stillingen er knyttet til Institutt for natur, helse og miljø, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Campus Bø, Midt-Telemark kommune.

Institutt for natur, helse og miljø utdanner bachelorkandidater innen natur- og miljøforvaltning og masterkandidater i natur-, helse og miljø. Universitetet i Sørøst-Norge har også et doktorgradsprogram innen økologi. Programmet er tilknyttet instituttet, og inkluderer undervisning og forskning på et bredt spekter av økologiske problemstillinger innen akvatisk og terrestrisk økologi, fra småskala til globalt perspektiv. Teknisk personale bistår både i undervisningen og forskningsarbeidet ved instituttet.

Instituttet har separate og velutstyrte laboratorier for kjemi, genetikk, mikrobiologi og mikroskopi, samt kyndig teknisk laboratoriepersonale som utfører analyser og veileder studenter på alle nivå. Det er også tett samarbeid med de faglig tilsatte på instituttet, som også rekvirerer analyser, og/eller jobber på laboratoriet selv med egen forskning.

På kjemilaboratoriet har vi i dag følgende avanserte analyseinstrument: ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry), GC-MS (gasskromatograf/massespektrometer), TOC-instrument, CHNS-instrument, spektrofotometer, kvikksølvanalysator, ionekromatograf, FIA (flow injection analysator) og atomabsorpsjonsspektrofotometer (AAS). I tillegg er det flere enklere instrumenter i daglig bruk.

Vi søker en person som har faglig bakgrunn i kjemi og som har dokumentert erfaring med kjemiske instrumenter og analyser innen generell kjemi.

Søkeren bør også ha dokumentert undervisningserfaring og lyst og evne til å jobbe med både undervisning og analysearbeid. Vi ønsker også en som har erfaring og trives med laboratorieveiledning av enkeltstudenter eller grupper av studenter på alle nivå. Det er en fordel om vedkommende har erfaring med å jobbe i et aktivt forskningsmiljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Den som tilsettes, kan forvente seg følgende oppgaver:

 • Medansvarlig for kjemilaboratoriet
 • Ansvar for sentrale analyseinstrumenter
 • Ulike kjemiske analyser av vannprøver og ekstrakter
 • Undervisning i kjemi på bachelornivå (forelesninger, laboratorieøvelser, regneøvelser, feltkurs mm) og i andre relevante emner
 • Veiledning av studenter i analysearbeid på bachelor-, master- og ph.d.-nivå

Kvalifikasjoner

 • For avdelingsingeniør kreves minst 3-4 års høyere kjemiutdanning
 • For overingeniør kreves mastergrad eller tilsvarende innen kjemi fra universitet eller høgskole, og relevant praksis
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Undervisningsspråket på bachelornivå er norsk, og vedkommende må kunne undervise/veilede i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring med undervisning og veiledning på master- og ph.d.-nivå vektlegges
 • Gode IT-kunnskaper

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Evne til å arbeide strukturert og holde oversikt over utstyr
 • God kjennskap til HMS og risikovurderinger knyttet til laboratoriearbeid
 • Motivasjon for stillingen
 • Evne til å arbeide selvstendig og i grupper
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Personlig egnethet som fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Avdelingsingeniør (SKO 1085): NOK 485 800 – 604 400 per år eller Overingeniør (SKO 1087): NOK 526 100 – 636 700 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Ev oppfordring til det ene kjønn om å søke stillingen]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Live Semb Vestgarden epost/tlf: live.s.vestgarden@usn.no / 35952797

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Lone Snedker Adamsen, epost/tlf: lone.s.adamsen@usn.no / 35952586

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS