LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stilling som IT-tjenesteformidler og tjenesteutvikler

Søknadsfrist: 27.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast stilling som IT-tjenesteformidler og tjenesteutvikler i Seksjon for virksomhetsnære tjenester, faggruppe for digitalt læringsmiljø.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; Rådgivning og forvaltning, Virksomhetsnære tjenester og Digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, samhandlingsløsninger, utdanningstjenester, businessapplikasjoner, web-portal, PC-drift, drift av AV-tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer på uit.no/ita.

Arbeidssted: Tromsø, Alta, Narvik eller Harstad.

Mer om stillingen

Faggruppen for digitalt læringsmiljø består i dag av rundt 20 personer spredt på ulike campus, og har bl.a. ansvar for IT-tjenester knyttet til utdanning og AV-infrastruktur. Faggruppen er tjenesteorientert og har ansvar for å levere, forvalte og utvikle en rekke av UITs digitale utdanningstjenester, samt bidra med avansert brukerstøtte for tjenestene som leveres. Faggruppen bistår med rådgivning og prosjektstøtte til ulike prosjekter, og driver en aktiv kursvirksomhet for å øke kompetansen hos fagansatte og studenter i bruk av IT som verktøy i utdanning. Den ledige stillingen vil inngå i og ha ansvar for å videreutvikle tjenestelinjen som jobber med «Rådgiving og kursing innen digitalt læringsmiljø». En må regne med stor grad av samarbeid og koordinering med andre grupper og seksjoner ved Avdeling for IT og andre deler av UiT.

Avdeling for ITs tjenesteportefølje er stor og omfattende og det er viktig å profilere, informere og tilgjengeliggjøre tjenestene for alle brukere ved UiT, samt sette seg inn i, teste ut og vurdere eventuelle nye tjenester. Stillingen skal inngå i avdelingen som en profilerings-/prosjektlederressurs som kan bistå i lansering og spredning og implementering av nye (og gamle) IT-tjenester med hovedfokus på digitalt læringsmiljø. En stor del av stillingen vil være knyttet til tett samhandling med undervisere og studenter med prosjekt som hovedarbeidsform.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving, kursing og profilering av faggruppens tjenester
 • Aktivt være med å utvikle tjenester i samarbeid med tjenesteansvarlige
 • Aktivt teste ut og vurdere ny teknologi og applikasjoner
 • Støtte og tilrettelegging for bruk av digitale utdanningstjenester
 • Prosjektarbeid

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Seksjonsleder Nils Johan Lysnes, tlf: 77 66 07 21 / 952 07 112 og epost: [email protected] eller
 • Faggruppeleder Marte Skadsem, tlf: 77 64 52 78 / 900 71 069 og epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

Du som ansettes må ha

 • erfaring med bruk av digitale verktøy i utdanning
 • erfaring med kurs og opplæring
 • erfaring med prosjektarbeid
 • relevant høyere utdanning, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Følgende kvalifikasjoner er ønskelig

 • Erfaring med tjenesteutvikling
 • Erfaring med video- og læringsplattformer (LMS) eller andre digitale utdanningstjenester
 • Erfaring med rådgiving og formidling

I vurderingen av søkerne vektlegges motivasjon og personlig egnethet for stillingen; utadvendthet, serviceinnstilling, smidighet, evne til å ta initiativ, faglig engasjement og være nysgjerrig på ny teknologi. Den som tilsettes må i tillegg ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og like å forholde seg til brukere med ulike IT-kunnskaper.

Søkerne må beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS