LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / overingeniør - Norges fiskerihøgskole

Søknadsfrist: 17.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Norges fiskerihøgskole

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Norges fiskerihøgskole (NFH), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Harvest.Norges fiskerihøgskole (NFH) har for tiden cirka 130 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. Forskningsaktiviteten er samlet rundt to hovedtema: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning innen: marin ressursforvaltning, ressursøkonomi, fiskerihistorie, marin bedriftsledelse og organisasjon, fiskehelse, marine næringsmidler og marin bioprospektering. Forskning ved Norges fiskerihøgskole skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsgruppen Harvest arbeider direkte med industrien og fiskeriforvaltningen, og vårt fokus er primært:

  • Seleksjon og bifangst med fokus på de nordlige (Arktiske) fiskeriene. Utvikling av nye modeller og data-analyser (statistikk).
  • Eksperimentelle forsøksoppsett (om bord i forsknings- og ordinære fiskefartøyer). Testing og tilpassing av eksisterende fangstmetoder.
  • Utvikling og testing av ny fangstmetodikk og anvendelse av nye materialer i fiskeri og akvakultur.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en person som kan arbeide deler av tiden på havet om bord i forskningsfartøy og fiskefartøyer med utprøving og innsamling av data fra ulike fiskeredskaper. En del av jobben vil foregå på land med klargjøring og ettersyn av utstyr, samt enkel bearbeiding av fangstdata, redigering av undervannsvideo-opptak og deltakelse i forskningsgruppens aktiviteter.

Den som ansettes skal arbeide med innsamling av fangstdata fra ulike redskapstyper og kunne arbeide med enkle undervannsopptak parallelt med forsøk. Data og filmopptak skal deretter bearbeides fram til materiale som kan brukes i publikasjoner og annen type presentasjoner. Det er ønskelig at den som ansettes har erfaring med deltakelse i forskningsprosjekter og bearbeiding av resultater fram til publisering.

I det daglige arbeidet vil den som ansettes ha ansvar for at redskaper og utstyr (diverse elektroniske utstyr, videokameraer, undervannshus, etc.) til forskningsoppdrag er oppdatert og klargjort før bruk, og at utstyret karteres og merkes forsvarlig før lagring etter bruk. Den ansatte må kunne tolke og utarbeide arbeidstegninger av fiskeredskaper.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Roger B. Larsen:

eller førsteamanuensis Jesse Brinkhof:

Kvalifikasjoner

Den som ansettes bør ha mastergrad eller tilsvarende kompetanse og erfaring fra marine fag og har ferdigheter med bruk av programvarer som word, excel og powerpoint for framstilling av arbeidsskisser og tegninger. Det er en fordel om den som ansettes også kan anvende mer avanserte programvarer for statistiske analyser. Videre må denne personen ha kjennskap til nordisk fiske, og det er en fordel om den som ansettes har erfaring fra forskningsarbeid på forskningsfartøy og/eller erfaring som fisker.

Den som ansettes bør minimum ha grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere (STCW eller tilsvarende sikkerhetsopplæring for arbeid på havet). Den som ansettes må kunne snakke og forstå skandinavisk og samtidig beherske engelsk skriftlig og muntlig. Vi vil vektlegge gode referanser på samarbeidsevne på båt og det er en fordel om den som søker har erfaring med bøting/reparasjon av fiskeredskaper. Da en del av arbeidet vil bli utført på UIT’s fartøylager, må den ansettes ha eller tilegne seg sertifikat for truck (T1-T4) og bil. Personen må være praktisk anlagt samt løsningsorientert, i tillegg til å ha en god forståelse for vitenskapelige forsøksprosedyrer.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som avdelingsingsingeniør i statens regulativ kode 1085 eller som overingeniør kode 1087, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS