LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / overingeniør ved Institutt for farmasi

Søknadsfrist: 25.01.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det Helsevitenskapelige fakultet, Institutt for farmasi (IFA) er det ledig stilling som avdelingsingeniør/overingeniør.

Institutt for farmasi har 7 sterke forskningsgrupper som leverer forskning av høy internasjonal klasse innen ulike problemstillinger tilknyttet farmasi. Instituttet har ansvar for et bachelorprogram og et masterprogram i farmasi. Det gis undervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har egne nettsider med mer informasjon: www.farmasi.uit.no.

Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen Cellesignalering og målrettet terapi (CSTT). Forskningsgruppen arbeider med ulike problemstillinger innen kreftforskning. Den som tilsettes vil delta i oppfølging av forskningsprosjekter innen dette forskningsfeltet. Stillingen tilhører instituttets tekniske stab, og arbeidssted kan endres som følge av endringer i instituttets behov.

Forskningsgruppen har laboratorieaktiviteter innen molekylær cellebiologi (avansert mikroskopi, dyrkning av celler i 2D og 3D), molekylærbiologi (RNA-isolering, qPCR, kloning, CRISPR), og ulike immunologiske teknikker (WB, IP, ELISA, og FACS-analyser). Oppfølging av etablerte laboratorierutiner og utvikling av nye rutiner, inkludert HMS, er tillagt stillingens ansvarsområde. Et godt arbeidsmiljø er viktig og det forventes derfor at den som tilsettes bidrar aktivt til å skape et godt arbeidsklima. Arbeidsoppgavene knyttet til stillingen vil kunne bli endret ved behov.

Arbeidsoppgaver

Du vil bli tilbudt allsidige arbeidsoppgaver tilknyttet instituttets og forskningsgruppens forskningsprosjekter, undervisning, HMS-arbeid og administrative oppgaver.

Vi forventer at den som ansettes på en selvstendig måte skal kunne etablere og utvikle nye laboratoriemetoder, samt være en ressurs i laboratoriet i tilknytning til undervisning og praktisk veiledning av Master- og PhD-studenter i laboratoriet.

Forskningsgruppen har ansvar for utdanning av masterstudenter i farmasi og den nye ingeniøren vil få en viktig rolle i denne undervisningen. Du må regne med å bidra med undervisning i andre farmasøytiske emner.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

professor Ole Morten Seternes, e-post: eller kontorsjef Morten Boland Jørgensen, e-post: [email protected]:

eller kontorsjef Morten Boland Jørgensen:

Jon Terje Hellren Hansen, David Jensen

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • det kreves utdanning på minimum mastergradsnivå eller tilsvarende innen ett eller flere av fagene cellebiologi, immunologi, bioteknologi og molekylærbiologi
 • kreves at du har praktisk erfaring med ett eller flere av fagområdene cellebiologi, immunologi, bioteknologi og molekylærbiologi
 • erfaring fra bruk av pattedyrceller i kultur og dertil tilhørende (avanserte) molekylær- og cellebiologiske metoder
 • gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, samt beherske engelsk skriftlig og muntlig

Fordel for ansettelse:

 • erfaring med avansert mikroskopi og FACS vil være en fordel
 • det vil telle positivt at du har erfaring fra metodeutvikling innen relevante forskningsområder

Personlige egenskaper vi søker:

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge at du er motivert og personlig egnet for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt og sosialt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode muligheter for faglig utvikling.

Stilling lønnes som avdelingdingeniør etter statens regulativ kode 1085. Spesielt kvalifiserte vil bli vurdert for overingeniør kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, i tillegg setter vi som arbeidsgiver av hele 9% til din pensjonssparing i 2022 og 2023. For mer informasjon om pensjonordningen i staten se: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev.
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis).
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader.
 • Attester.
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS