Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Avdelingsingeniør / overingeniør - Seksjon for høyrisikoagens og patologi

Søknadsfrist: 31.03.2020

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ved Veterinærinstituttet, Seksjon for høyrisikoagens og patologi, er det fra 1. juni 2020 ledig 1-2 faste stillinger som avdelingsingeniør / overingeniør, med arbeidsted i Oslo / Ås.

Seksjon for høyrisikoagens og patologi arbeider med diagnostikk, beredskap, overvåking, forskning og kunnskapsformidling vedrørende helse hos dyr. Det er for tida ca. 30 ansatte ved seksjonen. Seksjonen er nasjonalt referanselaboratorium i patoanatomisk diagnostikk og for diagnostikk av flere alvorlige infeksjonssykdommer hos dyr, blant annet prionsykdommer. Ved seksjonen arbeides det også med forskning på infeksjonssykdommer, multifaktorielle sykdommer og ernæringsrelaterte sykdommer hos dyr. Vi samarbeider med universitets- og forskningsmiljø i inn- og utland, og gir forskningsbasert forvaltningstøtte til Mattilsynet og andre myndigheter. Stillingene er innplassert ved Avdeling for analyser og diagnostikk.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig omfatte arbeid på våre laboratorier for TSE-diagnostikk og histopatologi. Ingeniørene vil få opplæring i ulike metoder og teknikker, og kan bli involvert i seksjonens forsknings-, diagnostikk- og beredskapsarbeid. Enheten har også ansvar for andre oppgaver, og samarbeid med andre medarbeidere innen seksjonen og med resten av Veterinærinstituttet er meget viktig. Det kan være behov for å utføre arbeidsoppgaver ved andre seksjoner.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Det søkes etter personer med utdanning som bioingeniør, eller annen relevant biofaglig utdannelse. Praktisk erfaring med relevante diagnostiske metoder innen seksjonens fagområde og personlige egnethet (evne til å jobbe raskt, effektivt og nøyaktig) vil tillegges stor vekt. Fleksibilitet og tverrfaglig kompetanse vil vektlegges.

Søkeren må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.

Evne og vilje til selvstendig og systematisk arbeid i forbindelse med planlegging og oppfølging av arbeidsoppgavene, gode samarbeidsegenskaper samt erfaring med digitalisering, automatisering og robotisering av laboratoriearbeid og diagnostiske metoder, vil også bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskodene 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet har et godt arbeidsmiljø preget av faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud, fleksibel arbeidstid og mulighet for leie av bedriftshytte.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Kristian Hoel.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort jr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentlighetsloven § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 05/20

Søk på stillingen

Kontaktpersoner: