LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / overingeniør - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 18.12.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Eiendomsavdelingen er en del av avdeling for digitalisering og infrastruktur.

Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, utvikling og daglig drift og vedlikehold av infrastrukturen på universitetet.


Eiendomsavdelingen har tre enheter: Campusservice, prosjekt og utvikling, og eiendomsforvaltning og renhold.

Avdelingen forvalter ca. 140 000m2 og har ca. 70 ansatte.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Eiendomsavdelingen, har vi en fast 100 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved enhet for prosjekt og utvikling.

Eiendomsavdelingen ved Nord universitet gjennomfører årlig små og store ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt for å utvikle bygningsmassen både teknisk og funksjonelt til beste for studenter og ansatte. Enheten for prosjekt og utvikling har ansvaret både i utviklings- og gjennomføringsfasen av prosjekter.

Vi søker en pådriver for utviklingstiltak, som kan lede prosjekter fra behov og konsept til gjennomføring. Stillingen har oppgaver på hele enhetens arbeidsområde med fokus på prosjekt- og konseptutvikling.

Stillingen har kontorsted på studiested Steinkjer. Campus Bodø kan også vurderes som kontorsted. Stillingen vil rapportere til leder for enhet for prosjekt og utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse i prosjektutviklingsfasen med behovsanalyse, konseptutvikling, skisse- og forprosjekt
 • Overordnet oppfølging og koordinering av prosjekter i gjennomføringsfasen
 • Utarbeidelse av rapporter, kalkyler, planer, utredninger og kravspesifikasjoner
 • Være en pådriver for store og små utviklingstiltak og lønnsomme grep som bidrar til fremtidsrettet utvikling av bygninger og arealer for Nord universitetets kjernevirksomhet
 • Andre oppgaver innenfor eiendomsavdelingens ansvarsområde

Det må påregnes reisevirksomhet i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Lang og relevant praksis kan kompensere for hele eller deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som overingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant høyere utdanning på innen bygg, arkitektur, energi, miljø eller andre relevante fagområder
 • Det kreves relevant praksis, og evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Kompetanse om prosjektutvikling og prosjektgjennomføring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil bli vektlagt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Byggherre-/prosjektledererfaring med kontraktsadministrasjon, prosjektstyring og kompetanse innen anbud, forhandlinger og leverandøroppfølging
 • Erfaring fra prosjektutvikling basert på brukerbehov, brukerinvolvering og medbestemmelse
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • God økonomisk forståelse
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Evne til å tenke og handle ut fra et strategisk perspektiv
 • Positiv, åpen og inkluderende

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • avdelingsingeniør - NOK 509 500,- - 604 400,- i året,
 • overingeniør - NOK 573 900,- - 661 400,- i året

For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Kontorsjef for enhet for prosjekt og utvikling Tom R. Henriksen, tlf: +47 75 51 74 40/+47 90 07 54 38 eller på e-post: [email protected]

 • Eiendomssjef Tomm Erik S. Sandmoe, tlf: +47 74 11 20 25/+47 97 50 94 95 eller på e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 18.12.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30120102

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS