LEDIG STILLING VED NMBU

FDV- og systemkoordinator

Søknadsfrist: 02.04.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Vår visjon:


Eiendomsavdelingen legger til rette for et fremragende universitet hver dag!

Eiendomsavdelingen legger vekt på et tett samarbeid med universitetets fagmiljøer for å finne kreative og miljømessig bærekraftige løsninger på prosjekter i uteanleggene og i bygningsprosjekter.


Eiendomsavdeling (EIA) har ansvaret for organisering og ledelse av eiendomsforvaltning, leietakerforhold, teknisk drift, service, renhold, vedlikehold og teknisk og funksjonell oppgradering, samt iverksetting av større prosjekter og eiendomsutvikling. Eiendomsavdelingen har ca 125 ansatte.


Digital Eiendom består pt. av 5 ansatte og har ansvar for digitalisering av informasjon, prosesser og programmer i Eiendomsavdelingen, i tett samarbeid med våre brukere og oppdragsgivere.


Digital Eiendom har som strategisk mål å benytte digitale tvillinger (BIM) i forvaltning, drift og utvikling av våre eiendommer.


Digital Eiendom leder også en satsing på datadrevet forvaltning og utvikling av bygninger og eiendommer gjennom NMBU Smart Campus, tett integrert med utvikling av digitale tvillinger og FDV.

Vil du jobbe tverrfaglig og systematisk?

Om stillingen

Ved enhet for Digital Eiendom er det ledig fast heltidsstilling som FDV- og systemkoordinator.

Digital Eiendom i Eiendomsavdelingen har ansvar for digitalisering av informasjon, prosesser og programmer i Eiendomsavdelingen, i tett samarbeid med våre brukere og oppdragsgivere. Digital Eiendom har som strategisk mål å benytte digitale tvillinger (BIM) i forvaltning, drift og utvikling av våre eiendommer.

Eiendomsavdelingen benytter pt. CAD-programmene Revit og ArchiCad, FDV-systemet DaluxFM, HMS-systemet Landax og en rekke andre fagsystemer som forvaltes av Digital Eiendom.

En av kjerneoppgavene i stillingen er innsamling og organisering av forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV), inkl utvikling og service (FDVUS). Dette inkluderer eiendomsutvikling, prosjektdokumentasjon, kartlegging av FDV for eksisterende bygninger, skilting og dokumentasjon for andre tjenester tilknyttet Eiendomsavdelingen.

Digital Eiendom er en tverrfaglig enhet som samarbeider tett internt og på tvers, med øvrige enheter og avdelinger i NMBU.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for kravspesifikasjon, innsamling og kvalitetskontroll av FDV-dokumentasjon i anskaffelser, prosjekter og for eksisterende bygninger
 • Videreutvikle system, strukturer, rutiner og prosjektanvisninger for FDV-dokumentasjon, i nært samarbeid med fagansvarlige og driftsenhetene
 • Organisering og overføring av dokumentasjon til drift
 • Kvalitetssikringsarbeid knyttet til informasjonshåndtering i Eiendomsavdelingen, i samarbeid med øvrige fagseksjoner (byggtekniske fag)
 • Utarbeide veiledninger vedrørende informasjonshåndtering og FDV-datainnsamling, inkl opplæringsansvar til brukere
 • Bidra i arbeid med utvikling av bygnings- og eiendomsinformasjon inkl skilting og andre tjenester
 • Utarbeide rapporter innen bygninger, arealer, FDV og andre områder i samarbeid med fagavdelinger i og utenfor Eiendomsavdelingen
 • Rapportere resultater av måloppnåelse og forbedringstiltak
 • Ansvar for å holde oversikt og ajourholde programvare/system og tilhørende avtaler
 • Systemansvar for programvareløsninger i Eiendomsavdelingen, inklusive GDPR og behandlingsregler

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kompetanse:

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor) ved tilsetting.
 • Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Høy grad av digital kompetanse og teknisk systemforståelse
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kunnskap om og/eller erfaring fra systembruk innen bygningsrelatert virksomhet, f eks CAD/BIM, FDV
 • Kompetanse eller erfaring fra bygg- og eiendomsforvaltning
 • Håndtering av FDV-dokumentasjon
 • Kjennskap til NS (norsk standard) og IFC

Du må være/ha:

 • Faglig nysgjerrig og utviklingsorientert
 • Strukturert, ryddig og effektiv
 • God til å finne løsninger i felleskap
 • Initiativrik og selvgående
 • Evne til å jobbe langsiktig og helhetlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, (ltr. 58-65) (NOK 534 900 – 604 400) avhengig av kvalifikasjoner, for spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 02.04.2023

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS