LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør / overingeniør innen kjemiske legemiddel- og algetoksinanalyser

Søknadsfrist: 18.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Bli med å ta i bruk helt nye laboratorier!

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag, Faggruppe for toksikologi -Algelaboratoriet er det ledig et vikariat som avdelingsingeniør innen kjemiske legemiddelanalyser og algetoksinanalyser fra 01.06.21 til 28.02.22.

Stillingen er tilknyttet Algelaboratoriet, i en gruppe med fokus på veterinære legemiddelanalyser i ulike matrikser.

Arbeidsoppgaver

 • Opparbeidelse, analyse og rapportering av prøver ved bruk av LC-MS/MS og LC-QTOF.
 • Metodevalidering og akkreditering av nye metoder og komponenter ved behov.
 • Deltakelse i drift og rutinemessig vedlikehold av laboratoriets LC-MS/MS-instrumenter (QQQ og Q-TOF).
 • Bistand i utvikling og vedlikehold av laboratoriets kvalitetssystem.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innen analytisk kjemi eller tilsvarende. For tilsetting som overingeniør kreves utdanning på mastergradsnivå. Relevant realkompetanse kan helt eller delvis erstatte utdanningskravet.
 • Praktisk og teoretisk erfaring med alenearbeid på LC-MS/MS.
 • Erfaring med alenearbeid på laboratorium.
 • Erfaring med metodeutvikling.
 • Erfaring med selvstendig arbeid.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring innen opparbeiding av biologisk og annet organisk materiale for analyse på LC-MS/MS og LC-QTOF.
 • Relevant erfaring med LC-QTOF.
 • Erfaring med praktisk vedlikehold på LC-MS/MS.
 • Erfaring med resultatbehandling av data fra LC-MS/MS og Q-TOF.
 • Kunnskap om akkreditering og kvalitetssikring.

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til å arbeide nøyaktig og systematisk.
 • Pålitelighet og etterrettelighet.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Løsningsorientert arbeidsmåte og god evne til selvstendig oppgaveutførelse.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 avdelingsingeniør, lønnsramme 22 (ltr. 43-57) (NOK 404 400 – 507 400) eller 1087 overingeniør (ltr. 53 - 60) (NOK 474 500 - 535 200) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS