LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

IT-konsulent / avdelingsingeniør

Søknadsfrist: 10.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved IT avdelingen er det ledig fast stilling

Om stillingen

Vi har ledig 100% fast stilling som IT konsulent/avdelingsingeniør i seksjon for IT-support med hovedarbeidssted campus Vestfold.

Stillingen er knyttet til Avdeling for infrastruktur/IT-avdeling og nærmeste overordnede er seksjonssjef.

IT-Support er en av fire seksjoner i IT-avdelingen, og skal bidra til å produsere og levere gode tjenester til ansatte og studenter, samt jobbe proaktivt med å skape gode brukeropplevelser.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Være lokalt ansvarlig for "Campusnær IT leveranse" knyttet til felles IT tjenesteleveranser
 • Holde løpende dialog med fagmiljø, brukere og andre samarbeidsparter i forhold til IT-avdelingens leveranser
 • Delta i proaktiv oppfølging av undervisningsrom og møterom
 • Livssyklushåndtering av klientdatamaskiner
 • Oppfølging av lærlinger
 • Ansvar for spesifikke applikasjoner
 • Være med å utvikle, operasjonalisere og oppdatere dokumentasjon (eks. tjenestebeskrivelser, brukerveiledninger og rutiner)
 • Være med å utvikle nye og eksisterende IT-tjenester
 • Bistå ved gjennomføring av eksamen og andre arrangement
 • Ha en operativ rolle i sakshåndtering og problemløsning

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Erfaring fra lignende arbeid
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Avdelingsingeniør, (stillingskode 1085): 475 800 – 594 300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS