Ledig stilling ved Nord universitet

IKT- tekniker / konsulent studiested Bodø

Søknadsfrist: 28.10.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Digitalisering og IKT


Avdeling for Digitalisering og IKT har det overordnede ansvaret for drift og brukerstøtte av universitetets IT-systemer, samt utvikling og implementering av nye digitaliseringsløsninger. Avdelingen består av gruppene IT drift, IT brukerstøtte, IT utvikling og Dokumentsenteret, og utgjør et sterkt IT-faglig miljø bestående av nærmere 50 godt kvalifiserte medarbeidere fordelt på sju av universitetets ni studiesteder.


Nord universitet har de senere årene rendyrket en IT infrastruktur basert på Microsoft systemportefølje, med fokus på skybaserte tjenesteleveranser og med Office 365, Teams og Sharepoint som grunnpilarer i en felles kontorstøtte- og samhandlingsplattform for studenter og ansatte. Videre forvalter avdelingen et bredt utvalg fagsystemer til bruk i undervisning, forskning og administrasjon.


Avdelingen har stort fokus på standardisering av IT-systemene, og deltar i en rekke samarbeidsprosjekter i regi av UNINETT, Unit, Difi og KD for utvikling av felles, nasjonale IT-løsninger for UH-sektoren.

Vi du bli vår nye medarbeider IKT- tekniker/konsulen

Om stillingen

Ved avdeling for Digitalisering og IKT, gruppe for IT brukerstøtte, er det ledig fast stilling som IT-tekniker.

Avdeling for Digitalisering og IKT har det overordnede ansvaret for drift og brukerstøtte av universitetets IT-systemer, samt utvikling av nye digitaliseringsløsninger. Gruppe for IKT brukerstøtte består av ca. 25 medarbeidere fordelt på sju av universitetets ni studiesteder.

Stillingen har kontorsted Bodø, men den som ansettes må regne med arbeidsoppgaver på tvers internt i universitetet. I stillingen inngår generell IT-drift og IT-support på studiested Bodø, men vedkommende vil også inngå i den sentrale brukerstøttetjenesten for Nord universitet. I det ligger deltakelse i IT helpdesk - som er felles kontaktpunkt for alle IT-brukerhenvendelser i Nord universitet.

Studiestedet er utstyrt med moderne AV-utstyr/ undervisningsteknologi og det er derfor viktig at den som ansettes har interesse og anlegg for å sette seg inn i bruken av dette utstyret.

Arbeidsoppgaver

 • Installasjon, drift og vedlikehold av IT- og AV-utstyr på studiested Bodø
 • IT/AV brukerstøtte på studiested Bodø
 • Deltakelse i IT helpdesk team for Nord universitet
 • Prosjektdeltakelse i forbindelse med utvikling- og tilpassing av nye IT-løsninger i Nord

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som tekniker kreves relevant fagbrev innen IKT-faget.
 • For ansettelse i stilling som konsulent kreves 1-2 års utdanning utover videregående skole som er relevant for stillingens innhold. I særlige tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For spesielt godt kvalifiserte søkere kan det vurderes å ansette i stilling som avdelingsingeniør eller førstekonsulent.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig engnethet

 • Erfaring fra større IT driftsmiljø er ønskelig
 • Nord universitet bygger det meste av sine basis IT systemer og samhandlingsløsninger på Microsoft-plattform, både lokalt og i skyen. Office365, Sharepoint og Teams er grunnleggende verktøy som benyttes av både ansatte og studenter. Det er derfor svært ønskelig med både dybdeerfaring og eventuell sertifisering på disse verktøyene
 • Pedagogiske evner, serviceinnstilling og øye for gode brukeropplevelser
 • Det er en fordel med kjennskap til ITIL
 • Det legges videre vekt på følgende:
  • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
  • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
  • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
  • Evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team
 • Personlig egnethet

Lønn og arbeidsforhold

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1091 tekniker/1065 konsulent, med årslønn kr. 367 100 - 456 400.

For særskilt kvalifiserte søkere kan det vurderes å ansette som avdelingsingeniør/førstekonsulent kr. 420 700 - 488 000. I spesielle tilfeller kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

 • Digitalisering og IKT-sjef Odd A. Halseth, Tlf: 74 11 20 71, Mobil: 911 84 456, e-post: [email protected]
 • Kontorsjef IKT brukerstøtte Ketil Aune, Tlf: 74 02 29 93, Mobil: 959 77 169, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 28.10.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071251

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS