LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / Førstekonsulent - avdeling for digitalisering og IKT

Søknadsfrist: 03.06.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.Digitalisering og IKT


Avdeling for Digitalisering og IKT har det overordnede ansvaret for drift og brukerstøtte av universitetets IT-systemer, samt utvikling og implementering av nye digitaliseringsløsninger. Avdelingen består av gruppene IT drift, IT brukerstøtte, IT utvikling og Dokumentsenteret, og utgjør et sterkt IT-faglig miljø bestående av nærmere 50 godt kvalifiserte medarbeidere fordelt på sju av universitetets ni studiesteder.


Nord universitet har de senere årene rendyrket en IT infrastruktur basert på Microsoft systemportefølje, med fokus på skybaserte tjenesteleveranser og med Office 365, Teams og Sharepoint som grunnpilarer i en felles kontorstøtte- og samhandlingsplattform for studenter og ansatte. Videre forvalter avdelingen et bredt utvalg fagsystemer til bruk i undervisning, forskning og administrasjon.


Avdelingen har stort fokus på standardisering av IT-systemene, og deltar i en rekke samarbeidsprosjekter i regi av Sikt, HK-dir, Difi og KD for utvikling av felles, nasjonale IT-løsninger for UH-sektoren.

Om stillingen

Ved Nord universitet, avdeling for digitalisering og IKT er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/avdelingsingeniør. Stillingen er tilknyttet gruppe for IKT brukerstøtte.

Avdeling for Digitalisering og IKT har det overordnede ansvaret for drift og brukerstøtte av universitetets IT-systemer, samt utvikling av nyedigitaliseringsløsninger. Gruppe for IKT brukerstøtte består av ca. 25 medarbeidere fordelt på sju av universitetets ni studiesteder.

Stillingen har kontorsted Nesna, men den som ansettes må regne med arbeidsoppgaver på tvers internt i universitetet. I stillingen inngår generell IT-drift og IT-support på studiested Nesna, men vedkommende vil også inngå i den sentrale brukerstøttetjenesten for Nord universitet. I det ligger deltakelse i IT helpdesk - som er felles kontaktpunkt for alle IT-brukerhenvendelser i Nord universitet.

Studiestedet er utstyrt med moderne AV-utstyr/ undervisningsteknologi og det er derfor viktig at den som ansettes har interesse og anlegg for å sette seg inn i bruken av dette utstyret.

Les mer om studiested Nesna her

Arbeidsoppgaver

 • Installasjon, drift og vedlikehold av IT- og AV-utstyr på studiested Nesna
 • IT/AV brukerstøtte på studiested Nesna
 • Deltakelse i IT helpdesk team for Nord universitet
 • Prosjektdeltakelse i forbindelse med utvikling- og tilpassing av nye IT-løsninger i Nord

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, tilsvarende bachelorgrad. Lang og relevant praksis kan kompensere for hele eller deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Nord universitet bygger det meste av sine basis IT systemer og samhandlingsløsninger på Microsoft-plattform, både lokalt og i skyen. Office365, Sharepoint og Teams er grunnleggende verktøy som benyttes av både ansatte og studenter. Det er derfor svært ønskelig med både dybdeerfaring og eventuell sertifisering på disse verktøyene
 • Erfaring fra større IT driftsmiljø er ønskelig
 • Pedagogiske evner, serviceinnstilling og øye for gode brukeropplevelser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er en fordel med kjennskap til ITIL
 • Det legges videre vekt på følgende:
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
  • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
  • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
  • Utviklingsorientering
 • Personlig egnethet

Lønn og arbeidsforhold

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1411/ 1084/ 1085 Avdelingsingeniør/kode 1408 Førstekonsulent, med årslønn kr. 468 300 - 543 500 (LTR 51-60). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer iansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifisertekandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderatkjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger til stillingen kan fås ved hendvendelse til:

 • Digitalisering og IKT-sjef Odd A. Halseth, Tlf: 74 11 20 71, Mobil: 911 84 456, e-post: [email protected]
 • Kontorsjef IKT brukerstøtte Ketil Aune, Tlf: 74 02 29 93, Mobil: 959 77 169, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 03.06.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30144388

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS