LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Avdelingsingeniør - Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Søknadsfrist: 08.08.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter.

Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for Sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag har over 60 ansatte i heltids- og deltidsstillinger. De fordeler seg med 9 professorer, 20 førsteamanuenser, 18 høgskolelektorer og 8 ingeniører. I tillegg har en 10 stipendiater knyttet til fagmiljøet på instituttet. Instituttet har fire bachelorprogram og ett masterprogram. I Bergen har man bachelorprogram for bioingeniørutdanning og kjemiingeniørutdanning. I Haugesund har man bachelorprogram for branningeniørutdanning og HMS-ingeniørutdanning samt masterprogram i brannsikkerhet. Instituttet har laboratorier med topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter i regionen.

Ledig fast stilling som avdelingsingeniør ved HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for ingeniør- og naturvitsakp er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør

Om stillingen:

Vi søker en motivert og engasjert bioingeniør som liker å veilede og lære opp andre. Den vi søker liker nye utfordringer og trives godt med varierte arbeidsoppgaver. Stillingen omfatter undervisning og veiledning på de ulike laboratoriekursene på utdanningen. En oversikt over de ulike emnene finnes her.

Arbeidsplassen er campus Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Veilede studenter på laboratoriekurs
 • Delta i daglig drift av undervisnings- og forskningslaboratorier.
 • Utføre enkelte administrative oppgaver.
 • Delta i fagutvikling og kvalitetsarbeid ved utdanningen.
 • Gi forskningsstøtte til pågående forskningsprosjekter og bistå i praktisk laboratorieveiledning av studenter i deres bacheloroppgaver

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Det er et krav at søker har bioingeniørfaglig kompetanse.
 • Søkeren må beherske norsk eller et skandinavisk språk da veiledning og opplæring foregår på norsk.
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med veiledning av studenter vil telle positivt.
 • Det er ønskelig med erfaring innen et eller flere av følgende fagfelt: Transfusjonsmedisin, patologi, mikrobiologi og immunologiske metoder.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av instrumenter og laboratorieutstyr er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Jobbe selvstendig.
 • Være fleksibel og kunne påta seg ulike typer oppgaver.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som avdelingsingeniør er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1085 - Avdelingsingeniør

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Geir Martin Førland, tlf: 55 58 76 23, e-post: [email protected]

2) Førsteamanuensis Line Wergeland, tlf 55 58 55 08, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS