LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Driftsingeniør - Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling

Søknadsfrist: 09.11.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling, er det ledig 100% stilling som driftsingeniør

Stillingen er ved Enhet for areal og drift.

Stillingen inngår som en del av Campus Bergen sitt driftsteam, og følger normalarbeidstiden innenfor fleksitidsordningen ved HVL. Til stillingen ligger det deltakelse i bakvaktsordning. Stillingen vil i perioder måtte påregne arbeid og for andre Campus ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Ingeniørstillingen skal ivareta brannvernleder/brukerkoordinator funksjon, med fokus på utviklingsoppgaver av selvstendig karakter og/eller spesialiserte arbeidsoppgaver innen drift og utvikling.

Generelle oppgaver med felles ansvar:

Stillingen innehar driftsrelaterte tjenester som bl.a:

 • Dokumentere internkontroll
 • Tilsyn
 • Serviceavtaler
 • Prosjektoppfølging/saksfremlegg

Spesifikke oppgaver for denne stillingen:

Brannvernleder (brukerkoordinator brannvern) HVL Bergen

 • Fagansvarlig brannvern
 • I samarbeid med HR, gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser innen området brannsikkerhet samt påfølgende handlings- og beredskapsplaner. I tillegg sørge for at nødvendig informasjon kommer ut til brukerne
 • Tverrfaglig ansvar for brannsikkerhet og brannforebyggende arbeid for alle bygg HVL disponerer
 • Påse at kravene i «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» oppfylles både i byggprosjekter og drift
 • I samarbeid med HR, tilrettelegging, gjennomføring og dokumentasjon av opplæringsaktiviteter knyttet til øvelser/trening i forhold til brann og evakuering
 • Aktivt utøve brannvernlederrollen inn i byggprosjekter, endringer, risikoanalyser etc. hvor brannsikkerheten berøres
 • Utøve koordinerende rolle mot driftsmessige og brannrelaterte aktiviteter for HVL

Brannvernleder rapporterer til driftsleder.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Relevant praksis eller videreutdanning
 • Bred relevant yrkesmessig erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Bred relevant IKT kompetanse innen FDV (forvalting, drift og vedlikehold)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, selvgående og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt
 • Leverer på tid og med tilstrekkelig kvalitet
 • Evne til å tenke system og helhet
 • Liker å omgås folk og med gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som driftsingeniør er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1085 - avdelingsingeniør.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Enhetsleder Øivind Henne, tlf. 55 58 75

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS