LEDIG STILLING VED AHO

Instituttrådgiver i Seksjon for utdanning, forskning og formidling

Søknadsfrist: 29.05.2022

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i tre institutter, og har omlag 800 studenter og 270 ansatte.

Om stillingen

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har ledig en 100% fast stilling som instituttrådgiver i Seksjon for utdanning, forskning og formidling, og stillingen inngår i seksjonens studieadministrative enhet. Arbeidsområdet er knyttet til en todelt portefølje:

 • Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur - Masterutdanninger i landskapsarkitektur
 • Etter- og videreutdanning (EVU) - erfaringsbaserte masterutdanninger i Urbanisme, Arkitekturvern og Systemorientert design

I stillingen som instituttrådgiver vil du inngå i tverrfaglige støtteteam for instituttene, og som i tillegg til studieadministrasjonen har ansatte fra både HR og økonomi. Teamet støtter instituttledelsen i fagadministrative oppgaver som tilhører instituttet, herunder emne- og programutvikling, systematisk kvalitetsarbeid og sekretariatfunksjoner for faglige utvalg.

I EVU-porteføljen inngår også studieadministrativt arbeid i form av koordineringsoppgaver i forbindelse med opptak og eksamen, studentveiledning og utarbeidelse av informasjonsmateriell.

Arbeidsoppgaver

 • Fagadministrative oppgaver knyttet til drift og kvalitetssikring av masterutdanningen i landskapsarkitektur, herunder ansvar for koordinering av emne- og studieprogramutvikling
 • Fagadministrative oppgaver knyttet til utvikling, drift og kvalitetssikring av EVU-tilbudene
 • Studieadministrasjon innenfor EVU-programmene, herunder studentveiledning og koordinering av opptak og eksamensarbeid
 • Sekretariatsansvar for programstyret for landskapsarkitekturprogrammet og EVU-utvalget

Andre arbeidsoppgaver kan bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Omfattende, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med selvstendig studieadministrativt arbeid fra UH-sektoren
 • God kjennskap til statlig forvaltning generelt og universitets- og høyskolesektoren spesielt
 • Erfaring med FS, ulike LMS og digitale eksamensplattformer vektlegges
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til eller erfaring med etter- og videreutdanning (EVU) er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Ansvarsfull, initiativrik og høy gjennomføringsevne
 • Trygg på egen kompetanse og evne til å prioritere
 • Strukturert og gode planleggingsferdigheter
 • Evne til å arbeide selvstendig, men også ta ansvar for relasjonsbygging og å skape et godt samspill på tvers av faglige og organisatoriske grenser
 • Interesse i og nysgjerrighet for våre fagområder

Vi tilbyr

 • Varierte og interessante oppgaver med muligheter for videre læring og utvikling
 • Flotte lokaler ved Vulkan og Akerselva
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning

Stillingen innplasseres i stillingskode Rådgiver kode 1434, lønnstrinn 58 – 69 (NOK 524 900 – 637 900), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For særlig kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Søknad med alle vedlegg må sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

 • Seksjonssjef for utdanning, forskning og formidling Ulrika Herlofsen på e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS