Ledig stilling ved AHO

Universitetslektor i landskapsarkitektur

Søknadsfrist: 04.04.2020

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for urbanisme og landskap har en flerfaglig innfallsvinkel til urbanisme og landskapsarkitektur.


Gjennom forskning og undervisning vektlegges en helhetlig forståelse av prosesser og omdanning av byer, tettsteder og territorier, utvikling av kunnskap for å kunne gripe inn i og styre disse prosessene samt ferdigheter i å formgi bystrukturer og landskap. Instituttet har en internasjonal profil og samarbeider med et etablert nettverk av partnere innen praksis, undervisning og forskning. Undervisningen omfatter Master i Arkitektur, Master i Landskapsarkitektur, Master i Urbanisme samt AHOs Phd-program.

Åremålstillinger ved Institutt for urbanisme og landskap

Om stillingen

Institutt for urbanisme og landskap lyser ut 1-3 åremålsstillinger som universitetslektor i 50% stilling. Åremålene er for en periode på fire år. Primært er stillingene rettet mot å dekke behovene for undervisning på tredje årstrinn i arkitekturundervisningen (GK5 og GK6), men de som ansettes må også kunne fungere godt i studioundervisningen på masternivå. Stillingene er undervisningsstillinger og omfatter ikke forskningsrett/forskningsplikt.

Institutt for urbanisme og landskap har ansvaret for tredje årstrinn i grunnundervisningen, i tillegg til ulike studiokurs på masternivå. GK5 gir en innføring i urbanisme der studentene arbeider med urbane planprosjekter. GK6 omfatter prosjektering av komplekse, relevante byggeprogrammer i urban kontekst. Grunnundervisningen foregår på norsk, mens studiokurs på masternivå undervises på engelsk. GK5 omfatter en kombinasjon av undervisning i analyse, idéutvikling og prosjektering, og kunnskapsorientert teoretisk og metodisk undervisning. AHO søker derfor etter arkitekter med et bredt kompetansegrunnlag innenfor arkitektur og urbanisme.

Arbeidsoppgaver

Institutt for urbanisme og landskap har ansvaret for tredje årstrinn i grunnundervisningen, i tillegg til ulike studiokurs på masternivå. GK5 gir en innføring i urbanisme der studentene arbeider med urbane planprosjekter. GK6 omfatter prosjektering av komplekse, relevante byggeprogrammer i urban kontekst. Grunnundervisningen foregår på norsk, mens studiokurs på masternivå undervises på engelsk. GK5 omfatter en kombinasjon av undervisning i analyse, idéutvikling og prosjektering, og kunnskapsorientert teoretisk og metodisk undervisning. AHO søker derfor etter arkitekter med et bredt kompetansegrunnlag innenfor arkitektur og urbanisme.

Vi søker:

Entusiastiske medarbeidere som er godt orientert innenfor fagfeltet, og som har praksisnær erfaring og gode evner til kommunikasjon og formidling.

Kvalifikasjonskrav

  • Master eller diplom innenfor arkitektur
  • Høy formgiverkompetanse og relevant teoretisk kunnskap
  • Relevant praksiskompetanse
  • Dokumentert undervisningserfaring
  • God kunnskap i et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i kode 1009 universitetslektor med årslønn 513 6800 - 655 400, avhengig av kompetanse og erfaring. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Stillingen fordeles med hhv. 40% til undervisning og 10% relevante administrative oppgaver ved AHO.

Arbeidssted vil være Oslo.

Søknad

Vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden som gjøres elektronisk:

  • Attester
  • Vitnemål
  • CV
  • Maksimalt 5 arbeider du anser som betydningsfulle for stillingen.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

  • Instituttleder Lisbet Harboe ved Institutt for urbanisme og landskap, Tlf. 91 19 20 73, eller per e-post: [email protected]

Generell informasjon om AHO er å finne på www.aho.no

Søknadsfrist: 4. april.

Søk på stillingen