LEDIG STILLING VED AHO

Instituttkoordinator

Søknadsfrist: 10.04.2023

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i tre institutter, og har ca. 800 studenter og 270 ansatte fordelt på 160 årsverk.

AHO har opprettet 3 nye stillinger som Instituttkoordinator

Om stillingen

AHO videreutvikler sine institutter og oppretter i den anledning tre nye stillinger som instituttstøtte for å styrke samhandlingen mellom fagmiljø og administrasjonen. To av stillingene vil være 100 %, mens den tredje stillingen kan være en deltidsstilling på minimum 50 %.

Som instituttkoordinator vil du fungere som bindeledd mellom institutt og administrasjon og bli del av et spennende, nyskapende og fremdragende utdanningsmiljø og jobbe tett sammen med instituttets leder, fagstab bestående av forskere og undervisere og administrasjonen. AHOs øvrige organisasjon er sentralt organisert og du vil være et bindeledd mellom institutt og administrasjon.

Arbeidsoppgavene i stillingen vil i det vesentlige bestå av oppgaver knyttet til den daglige driften av instituttet og sørge for gjennomføring og oppfølging av mer omfattende oppgaver. For å lykkes i stillingen bør du være positiv, strukturert og løsningsorientert, med høy grad av gjennomføringsevne. Personlig egnethet er viktig for stillingene og vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

I stillingen vil det være svært varierte oppgaver men vi ser for oss at hovedoppgavene vil være:

 • Håndtere administrative oppgaver på instituttet og samarbeide med hele bredden av AHOs sentrale administrasjon
 • Bistå instituttleders arbeid med bemanning og ressursplanlegging, samt å bistå med enklere personaloppgaver og støtte i rekrutteringsprosesser
 • Bistå instituttleder med oppfølging av instituttets regnskap og i budsjettprosess, og samarbeid med den sentrale økonomienheten.
 • Bistå med enklere innkjøp og oppfølging av faktura
 • Følge opp eksterne bidragsytere i utdanningen, sikre kontrakt og utbetalinger som bilagslønn og honorar
 • Støtte i planlegging og gjennomføring av instituttets arrangement og aktiviteter
 • Andre oppgaver vil forekomme og utarbeides i samråd med instituttet

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den aktuelle kandidaten har følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen økonomi og administrasjonsfag. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med enklere økonomi – og administrasjonsarbeid og systemer
 • Erfaring fra og kompetanse om prosjektstyring, enkel personalforvaltning og sekretariatsfunksjoner i organisasjoner
 • Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning og universitets- og høyskolesektoren
 • Gode IKT kunnskaper innen MS Office
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at:

 • Du er strukturert og løsningsorientert og trives med mange baller i luften.
 • Du liker å arbeide med mennesker, er serviceinnstilt og liker å få ting gjort.
 • Du har gode samarbeidsevner og organisasjonsforståelse
 • Du er positivt og proaktiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø og god intern kultur

Vi tilbyr

 • En spennende og interessant stilling med mange muligheter for videre læring og utvikling.
 • Et kreativt, innovativt og internasjonalt miljø
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksitidsordning

Stillingen innplasseres enten som 1065 konsulent eller 1408 førstekonsulent avhengig av utdanningsnivå, og vil få en lønnsplassering fra kr 456 800 (ltr. 48) til kr 534 900 (ltr.58) etter en individuell vurdering av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd i Statens Pensjonskasse.

Søknad

Hvis søknaden rettes mot et spesifikt institutt, ber vi deg om å oppgi dette i søknaden. Vi ber deg også spesifisere om du søker deg til en 100 % stilling eller en deltidsstilling.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med kjersti.coward@adm.aho.no

Frist for søknad er 10. april 2023

Din søknad må innholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Attester og vitnemål

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Les mer om skolens tre institutt her:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS