LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis i regional innovasjon og næringsutvikling

Søknadsfrist: 26.10.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Handelshøyskolen er det ledig en fast, 100 % stilling som førsteamanuensis i regional innovasjon og næringsutvikling, tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av fremtidens kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad. Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, som er AACSB-akkreditert, har ca. 2000 studenter, 100 vitenskapelige ansatte, 50 stipendiater og 25 ansatte i administrasjonen. Fakultetet er organisert i 4 institutter og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, rettsvitenskap og entreprenørskap og innovasjon, på bachelor- og masternivå. Fakultetet har doktorgradsutdanning med spesialisering i International Business. Det tilbys også en rekke etter- og videreutdanningsemner i tillegg til en erfaringsbasert MBA(Executive Master in Business Administration). Handelshøyskolen har god søknad til studiene.

Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Institutt for arbeidsliv og innovasjon er lokalisert på Campus Grimstad. Instituttet har sammen med de øvrige instituttene ansvar for undervisning på de fleste studieprogram ved Handelshøyskolen og har aktive forskere innen alle sine fagområder.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til Handelshøyskolens forsknings- og undervisningsaktivitet. Kandidaten skal styrke eksisterende forskningsaktivitet, bidra i søknadsprosesser for finansiering av nye forskningsprosjekter og ha kontakt med regionalt nærings- og samfunnsliv. I tillegg til undervisning vil vedkommende også få ansvar for studieprogramledelse for en periode.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Ph.d. eller tilsvarende dokumenterte forskningskompetanse innenfor temaene innen regional innovasjon, omstilling og næringsutvikling.
 • Relevant undervisningserfaring og veiledning av masterstudenter
 • Dokumenterbart omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen relevante fagområder

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk skritlig og muntlig ved ansettelsestidspunktet.

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring fra samarbeid med regionalt nærings- og samfunnsliv.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • analytisk
 • vilje til å benytte ulike pedagogiske tilnærmingsformer
 • stor arbeidskapasitet
 • betydelig fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 636 700 – 815 900 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 26.10.22.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS