LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i sosiologi

Søknadsfrist: 01.04.2024

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig to 100% stillinger som doktorgradsstipendiat i sosiologi, tilknyttet Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, for en periode på tre år, evt. fire år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for samfunnsvitenskap har fire institutter: Institutt for sosiologi og sosialt arbeid (ISS), Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging (IGUS), Institutt for informasjonssystemer (IIS) og Institutt for statsvitenskap og ledelse (ISL). For mer informasjon om fakultetet, se her.

ISS tilbyr studier i sosiologi, sosialt arbeid og barnevern på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og bidrar i tillegg med undervisning i barnehage- og lærerutdanningene ved UiA. Instituttet er i stadig vekst, med økende fokus på internasjonalisering og utvikling av fremragende forskningsprosjekter. 

Instituttet har en forskningsgruppe innenfor sosiologisk teoriutvikling og analyse og en forskningsgruppe innenfor samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning. Kandidatene som tilsettes vil knyttes til en av disse forskningsgruppene.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter kandidater som ønsker å forske på sosiologiske temaer. Aktuelle temaområder for doktorgradsprosjektet kan være (men er ikke begrenset til): Utdanningssosiologi, kriminalitet og straff, velferdsstater, sosial ulikhet, makt, skole/skolefaglige problemstillinger, barnehager, digital teknologi og samfunnsendringer, historisk sosiologi og sosial/kritisk teori. Det er en forutsetning for opptak at det finnes faglig relevant veilederkompetanse på instituttet til å veilede doktorgradsprosjektet.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiatene må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d.-program og vil bli tilknyttet en av instituttets forskergrupper. Les mer om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer her.

Kvalifikasjonskravet er fullført mastergrad eller tilsvarende innenfor sosiologi, evt. andre relevante samfunnsvitenskapelige fag, som lektorutdanning med master innenfor samfunnsvitenskap, antropologi, kriminologi e. a., med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre. Mer informasjon finner du her.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved ansettelsestidspunktet. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på inntil 10 sider, inkludert litteraturliste, og skal presentere og diskutere mulige forskningsspørsmål, relevant teori, tidligere litteratur og evt. metode/empiri. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde en fremdriftsplan for arbeidet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknadene.

Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil også tillegges vekt i vurderingen av søknaden.

Ønskede kvalifikasjoner

Av ønskede kvalifikasjoner ser vi etter kandidater som har:

 • et sterkt engasjement for faglig originalitet og utmerkethet
 • sterk interesse for undervisning og pedagogisk kvalitet i møte med studenter
 • erfaring fra forskningsprosjekt(er) og vitenskapelig publisering
 • erfaring med gjennomføring av akademisk undervisning i universitetssammenheng (forelesninger og/eller seminarer)

Personlige egenskaper

 • evne til å gjennomføre et originalt, vitenskapelig fremragende prosjekt som kan gi et selvstendig bidrag til forskningslitteraturen og feltet
 • stor arbeidskapasitet
 • evne til arbeide målrettet, organisert fokusert og selvstendig
 • evne til å samarbeide i forskningsfellesskap

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevans av faglig bakgrunn, tidligere publiserte vitenskapelige arbeider, samt prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Videre vil søkerne rangeres etter vurdering av den enkeltes kompetanse og potensial.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt lenken «Søk stillingen».

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • universitetsvitnemål med karakterer
 • evt. vitenskapelige publikasjoner (inntil 3), inkl. liste over vitenskapelige og andre faglig relevante publikasjoner
 • masteroppgave
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere forskningsspørsmål, teori, metode, mulig empiri og fremdriftsplan innenfor den gitte tidsrammen.
 • attester

Navn og kontaktopplysninger (telefonnummer og e-postadresse) til to referanser bør også inkluderes.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.04.2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Studieprogramleder (sosiologi) Kristian Mjåland, tlf. +47 38 14 13 85 / +47 906 90 741, e-post kristian.mjaland@uia.no
 • Studieprogramleder (lærerutdanningene ved FSV) Irene Trysnes, tlf. +47 38 14 21 74, e-post irene.trysnes@uia.no  
 • Instituttleder Victor Lund Shammas, tlf. 48360509, e-post victor.shammas@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS