LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i miljøhistorie

Søknadsfrist: 19.04.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en treårig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i miljøhistorie. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Mer informasjon om programmet finnes på denne linken. Tiltredelse: etter avtale med fakultetet. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Arbeidsoppgaver

Ph.d.-stillingen skal utvikle og gjennomføre delprosjektet Plastifiseringen av hverdagsliv og arbeidsliv langs kysten. Tre generasjoners liv, praksiser og perspektiver på plast, 1945-2020.

Ph.d.-stillingen er en integrert del av det forskningsprosjektet Deadly Dreams – The Cultural History of Poison, 1840-2020. Prosjektet undersøker miljøgiftenes kulturhistorie i et generasjonsperspektiv og er orientert omkring menneskers hverdagserfaringer med helse- og miljøskadelige stoffer og materialer på ulike livsområder gjennom historien. Prosjektet er del av et internasjonalt forskernettverk i environmental humanities som analyserer den historiske bakgrunnen for The Toxic Epidemic, en av dagens største globale utfordringer for miljø, helse, levekår og bærekraft. Den som ansettes må inngå i et tett samarbeid med prosjektleder og de øvrige deltakerne i forskergruppen. Ph.d.-stipendiaten må forholde seg til forskningsprosjektets felles teoretiske og metodiske rammeverk.

I stillingen vil det være forventet at den tilsatte deltar aktivt i forskergruppen og bidrar til å bygge fagmiljøet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som ph.d.- stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

 • Mastergrad i historie med tema innenfor perioden etter 1840
 • Ha arbeidet med sosial-, kultur- eller miljøhistoriske perspektiver
 • Erfaring med arbeid med historisk primærmateriale av ulike typer, inkludert materiale i offentlige eller private arkiv

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for ansettelse at stipendiaten tas opp på fakultetets ph.d.-program, spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Publikasjoner ut over masteroppgaven. Publikasjoner de fem siste årene vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, engasjement og fleksibilitet.
 • Motivasjon for å bidra til resultater, helhet, utvikling og fremdrift innenfor det samlede forskningsprosjektet.
 • Evne til å tilegne seg og anvende relevante teoretiske perspektiver.
 • God formidlingsevne.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • deltakelse i en innovativ og engasjert internasjonal forskningsgruppe
 • mentorering av prosjektleder i forhold kompetanseoppbygging og kvalifisering i stillingen som ph.d.-stipendiat
 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 482 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Attester
 • Liste over publikasjoner
 • Eventuelt inntil 5 vitenskapelige arbeider (inkludert masteroppgave)
 • En beskrivelse av søkerens forskningsinteresse, bakgrunn for problemstillingen søkeren ønsker å arbeide med, og relevans for den utlyste stilling. Prosjektbeskrivelsen må forholde seg til den overordnet beskrivelsen (se detaljer over)
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum fem sider

Det vil bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dens relevans i forhold til det aktuelle forskningsprosjektet ved fakultetet.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 19.04.2021

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor May-Brith Ohman Nielsen, tlf. +47 381 42 038, mobil +47 975 27 220, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS