Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Seniorrådgiver - Senter for likestilling

Søknadsfrist: 15.04.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Senter for likestilling er det ledig midlertidig 100 % stilling som seniorrådgiver for en periode på to år med mulighet for ett års forlengelse under forutsetning av statlig finansiering. Tiltredelse etter avtale. Senteret er knyttet til Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Fakultet for samfunnsvitenskap har ca. 120 tilsatte og er organisert i 4 institutter og en EVU-enhet.

Universitetet i Agder ved Senter for likestilling har fått i oppdrag å utvikle kompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold. Bakgrunnen for dette er resultater knyttet til forskningsrapporter om skeives levekår i Agder. Det er behov for økt satsning på fagfeltet knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold for å skape et bedre faktagrunnlag, for å heve kunnskapsnivået og samtidig sørge for større åpenhet og toleranse i Agder. Vi søker etter en ny kollega som vil ha det overordnede ansvaret for fagområdet og som vil være en pådriver for nettverksbygging, kunnskapsformidling og prosjektgjennomføring innad på universitetet, men også eksternt. Den som ansettes vil støtte leder i Senter for likestilling samt bidra til å gjennomføre forbedringsarbeid innenfor viktige kjerneområder.

Arbeidsoppgaver

 • fasilitere prosesser og jobbe med arbeidsoppgaver som har stor strategisk prioritet i senteret
 • bidra til at senteret blir en aktiv pådriver for økt kompetanse i regionen
 • nettverksbygging, lede og delta i strategiske møter internt og eksternt
 • planlegge og gjennomføre opplæring/kurs på alle nivåer i organisasjonen, men også eksternt
 • evalueringsarbeid
 • sikre høy kvalitet i leveranser samt sikre kontinuerlig utvikling

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå innenfor et relevant fagområde, fortrinnsvis helsevitenskap eller samfunnsvitenskapelige fag
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • kunnskap om kjønn, seksuell orientering og likestilling
 • relevant arbeidserfaring

Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet

Ønskede kvalifikasjoner

 • god samfunnsforståelse og evne til å ta initiativ og være nytenkende
 • erfaring med å fremme arbeid med mangfold og likestilling
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • løsnings- og resultatorientert med evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre
 • erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • god skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • fleksibel og serviceinnstilt
 • trives med hektisk tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • god til å jobbe med flere parallelle prosesser samtidig
 • gode formidlingsevner
 • evne til å skape relasjoner og å bygge nettverk
 • initiativrik og resultatorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i er mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver, kr. 532.300 – 583.900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 15.04.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen, tlf. 38 14 23 07, e-post [email protected]
 • leder for Senter for likestilling seniorrådgiver Åsta Lovise Einstabland, tlf. 90 93 88 56, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen