Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Controller - Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 22.07.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som seniorrådgiver/rådgiver med ansvar for økonomifunksjonen ved Handelshøyskolen. Arbeidssted er for tiden Kristiansand. Arbeid ved Campus Grimstad vil også måtte påregnes.

Handelshøyskolen, som er AACSB-akkreditert, er et av seks fakulteter ved UiA, med ca.100 vitenskapelig ansatte og 27 ansatte i administrasjonen. Handelshøyskolen har ca. 2 000 studenter og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, inklusiv femårig siviløkonomistudium, HR, markedsføring, entreprenørskap, international business, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner på etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen og skal ivareta fakultetets økonomifunksjon når det gjelder regnskap- og budsjettrapportering, ressursplanlegging, samt dekke fakultetets behov for analyser. Den som tilsettes vil rapportere til fakultetsdirektør ved Handelshøyskolen og arbeide nært sammen med fakultetsdirektør, dekan, instituttledere, sentral økonomiavdeling og forskningsadministrativ avdeling, samt kolleger ved Handelshøyskolen og på UiA.

 • fakultetets budsjett- og regnskapsarbeid
 • analysearbeid innen virksomhetsstyring og studiedata
 • regnskapsoppfølging og økonomisk rapportering internt og eksternt
 • koordinering av økonomifunksjonen ved fakultetet
 • bidra med økonomikompetanse og kontroll og oppfølging av budsjett- og prosjektregnskap blant annet i forbindelse med søknad om, og oppfølging av, forskningsprosjekter
 • videreutvikling og effektivisering av fakultetets økonomiske planverktøy
 • være pådriver i fakultetets internkontrollarbeid
 • være en pådriver til å utvikle effektive og gode arbeidsrutiner og prosesser

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for stillingen som rådgiver kreves det relevant utdanning innen økonomisk-administrative fag eller tilsvarende på̊ masternivå̊ (eller tilgrensende fagområder), samt realkompetanse innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • for stillingen som seniorrådgiver kreves det relevant utdanning innen økonomisk-administrative fag eller tilsvarende på̊ masternivå̊ (eller tilgrensende fagområder) med tilleggsutdanning og praksis innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet
 • svært gode kunnskaper i Excel og analysearbeid
 • erfaring fra budsjett- og regnskapsarbeid og bruk av økonomisystemer
 • god fremstillingsevne og kunnskap i norsk/skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • kjennskap til universitets- og høgskolesystemet
 • kunnskap om statlig økonomiforvaltning
 • erfaring med større økonomisystemer

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og selvstendig arbeidsform
 • god formidlingsevne skriftlig og muntlig, på både norsk og engelsk
 • nysgjerrig, nytenkende og god serviceinnstilling

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, rådgiver kode 1434, 504 700 - 583 900 brutto pr. år/seniorrådgiver kode 1364, kr. 552 800 - 640 200 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statenspensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli gjennomført personlighets-/evne- test/tester og innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 22.06.2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver, HR Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 97429499, e-post [email protected]

Søk stillingen