LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver ved Pedagogisk utviklings- og læringssenter

Søknadsfrist: 29.11.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.


Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig et 1-årig vikariat i 100 % stilling som rådgiver ved «Skrivestua», med mulighet for forlengelse, med virkning fra 01.03.24.

Skrivestua er UiAs drop-in-tilbud i akademisk skriving og studieteknikk for alle studenter. Stillingen er knyttet til UiA PULS, som er en del av Utdanningsavdelingen. Skrivestua er lokalisert på begge UiAs campuser. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men stillingen krever jevnlig tilstedeværelse på Campus Grimstad. Den som ansettes rapporterer til leder av UiA PULS.

UiA PULS har som hovedoppgave å fremme universitetspedagogisk utvikling og forskning ved Universitetet i Agder, og å støtte bruk og utvikling av ny teknologi i undervisningen. I tillegg har UiA PULS ansvar for norskopplæring for ansatte og utvalgte studentgrupper.

Skrivestua tilbyr én-til-én skrivehjelp til alle studenter ved UiA, uansett studienivå og fagtilhørighet. I Skrivestua er fokuset på skriveprosessen, som for mange studenter kan fortone seg utfordrende. Veiledningen gis i hovedsak av et team studentmentorer; erfarne studenter som har fått opplæring i dialogbasert veiledning og skrivepedagogikk. Mentorene veileder også i studieteknikk. I tillegg har Skrivestua språkveiledning, som er et tilbud til studenter med norsk som andrespråk.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ansvar for å koordinere, følge opp og delta aktivt i Skrivestuas veiledningsarbeid
 • Teamkoordinator for skrivementorene
 • Utvikle og holde kurs for studenter i akademisk skriving og ulike skrivetradisjoner
 • Samarbeide med andre enheter/tjenester ved universitetet
 • Samarbeid med Universitetsbiblioteket om utvikling og gjennomføring av kurs i grunnleggende akademiske ferdigheter
 • Formidling og markedsføring av Skrivestuas tilbud til studenter og fagmiljøer ved UiA

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå. Relevant kompetanse og/eller arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Praktisk erfaring med pedagogisk veiledningsarbeid
 • God språkkunnskap i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Formidlingserfaring
 • Innsikt i, og erfaring med, prosessorientert akademisk skriving

Personlige egenskaper

 • Evne til å veilede og bli veiledet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, fleksibel og strukturert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksible arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 600 000 – 660 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 29.11.23

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS