LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver innen engelsk oversetting

Søknadsfrist: 01.08.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en 100 % fast stilling som rådgiver i språk med særlig vekt på engelsk ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men tilstedeværelse på Campus Grimstad må påberegnes.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen er sentral i å utvikle og gjennomføre universitetets strategi innenfor forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon. Avdelingen har bla ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning, prosjektutvikling, forskningsetikk, IPR, personvern og forskerutdanning. Avdelingen har i tillegg ansvar for UiAs innovasjonssatsing hvor målet er å akselerere innovasjon blant ansatte, samt CoLAB som er et kreativt læringssenter for samskaping, kunnskapsdeling og nytenkning. Universitetsbiblioteket tilligger også Forsknings- og innovasjonsavdelingen og vi er til sammen 55 kollegaer. Avdelingen samarbeider tett med toppledelsen, fakultetene, andre enheter ved UiA og med offentlig og private regionale aktører.

Stillingen vil inngå som en del av forskningsadministrasjonen i Forsknings- og innovasjonsavdelingen, og vil samarbeide med blant annet Skrivestua i universitetsbiblioteket.

Den som blir ansatt rapporterer til forsknings- og innovasjonsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • støtte arbeidet med søknader om eksternfinansiering gjennom språkvask, konsultasjon og opplæring
 • kvalitetssikre språk i vitenskapelige arbeider
 • oversetting og språkvask av administrative dokumenter for administrative fellestjenester og fakultetsadministrasjon
 • ansvar for språk i HR Strategiplan for forskere i samarbeid med personal- og organisasjonsavdelingen.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen. Prioritering av arbeidsoppgaver i forhold til ledig kapasitet gjøres i samråd med forsknings- og innovasjonsdirektør.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyre utdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis i engelsk/og eller oversetting, men relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • gode formuleringsevner muntlig og skriftlig også i norsk språk
 • erfaring fra oversettelsesarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra offentlig sektor og gjerne fra universitets- og høyskolesektoren
 • interesse for og kjennskap til forskning, forskningsadministrasjon og ekstern finansiering av forskning og innovasjonsprosjekter
 • god digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibilitet
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til å jobbe strukturert og proaktivt
 • god gjennomføringsevne
 • løsningsorientert og serviceinnstilt

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan kode 1434 rådgiver kr. 563 500-615 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes”. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 01.08.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Forsknings- og innovasjonsdirektør, Ann-Camilla Schulze Krogh, tlf. 381 41 991 mobil 970 78 592, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS