LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver - Fakultetet for kunstfag

Søknadsfrist: 10.12.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 30% stilling som rådgiver i ett år med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Fakultetet for kunstfag, og arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 120 ansatte. Fakultetet består av Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonen og vil arbeide tett opp mot Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

Stillingen er tillagt følgende hovedarbeidsoppgaver:

 • Koordinering og logistikk innenfor fagområdene kammermusikk og orkester, der en viktig del av arbeidet er å organisere og tilrettelegge for ulike strykerbesetninger.
 • Oppfølging og organisering av prosjekter og konserter som ledd i instituttets avtale og samarbeid med Kilden teater og konserthus.
 • Administrativ oppfølging av studenter i praksis hos Kristiansand Symfoniorkester og Kilden vokalensemble.
 • Koordinerende oppgaver tilknyttet den utøvende aktiviteten ved studieprogrammene på bachelor og master.
 • Samarbeid med instituttets studieprogramledere i klassisk musikk vil være viktig, og vedkommende vil ha en førstelinjefunksjon overfor studenter.

Som del av en liten administrasjon, vil andre oppgaver kunne tilfalle stillingen i perioder. Stillingen vil samarbeide tett med produksjonsansvarlig ved fakultetet.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant høyere musikkutdanning på masternivå
 • Den som ansettes må ha erfaring fra profesjonelt arbeid med orkesterorganisering og tilrettelegging for ensembler av ulike besetninger
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne og språkkunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring og kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver og erfaring fra musikalsk ledelse ved festivaler på nasjonalt nivå vil være en fordel

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt

 • Gode organisatoriske og kommunikative evner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og ryddig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, lønn kr. 498 800 - 555 800 brutto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 10.12.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fakultetsdirektør Marianne Øhrn Johannessen, telefon 38 14 12 65, mobil 916 15 187, e-post [email protected]
 • Instituttleder Birte Myhrstad, telefon 38 14 13 70, mobil 977 46 220, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS