LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Universitetslektor i engelsk språk og didaktikk

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig inntil to 100 % stillinger som universitetslektor i engelsk språk og didaktikk tilknyttet Institutt for fremmedspråk og oversetting. Stillingene lyses ut for ett år, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse 1. januar 2023 eller etter avtale med fakultetet.

Institutt for fremmedspråk og oversetting har ca. 25 vitenskapelige stillinger knyttet til studieprogrammene i engelsk, fransk, tysk, spansk og oversettelse. Instituttets studietilbud innenfor engelsk omfatter årsstudium, bachelor- og masterprogram, lektorutdanning, grunnskolelærerutdanning (GLU), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), videreutdanning for lærere samt doktorgradsprogram med spesialiseringer i språkvitenskap og litteraturvitenskap.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få ansvar for undervisning i lærerutdanningene. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være undervisning på områdene grammatikk, fonetikk og fagdidaktikk.

Stillingen vil også omfatte ansvar for kontakt med praksisfeltet, praksisveiledning og veiledning av studentoppgaver. Andre arbeidsoppgaver kan også være aktuelle.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • master/hovedfag i engelsk språk og/eller engelsk fagdidaktikk med språklig innretning
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • god kjennskap til språkteori og språklæringsteori
 • kompetanse i engelsk fagdidaktikk

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra skole og/eller lærerutdanning/videreutdanning av lærere
 • erfaring fra annen skolerettet virksomhet

Personlige egenskaper

 • evne til kommunikasjon og samarbeid
 • fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1009 universitetslektor 573 900 – 661 400 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • attester og vitnemål
 • eventuelle publiserte arbeider
 • liste over publiserte arbeider og andre faglige arbeider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.08.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS