LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Universitetslektor i drama og teater

Søknadsfrist: 01.03.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig et vikariat som universitetslektor i teater, tilknyttet Institutt for visuelle og sceniske fag, i perioden 01.08.2021 – 31.07.2022. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men noe arbeid på Campus Grimstad må påregnes.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr ph.d.-spesialisering i kunst i kontekst, mastergrad i kunstfag, bachelor i samtidsteater og bachelorgrad i visuell kunst og formidling, i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Instituttet anvender et bredt og åpent kunstbegrep, og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til praktisk og teoretisk undervisning og veiledning på årsstudiet i Teater og drama. Aktuelle undervisningstema er f.eks. improvisasjon, regi, ensemblearbeid, dramaturgi og veiledning av oppgaver/prosjekter.

Det vil også blir aktuelt å bruke søkerens kompetanse på andre emner og kurs, f.eks. på bachelorprogrammet i Samtidsteater, innen dramadelen av kunnskapsområdet «Kunst, kultur og kreativitet» i barnehagelærerutdanningen (BLU), i profesjonsfaglige kurs i grunnskolelærerutdanningen (GLU) eller studieprogrammet «Litteratur, film og teater».

Den som tilsettes må kunne ivareta faglig administrasjon, praksisoppfølging og bidra til den daglige driften av studieprogrammene.

Det tildeles FoU-tid etter søknad. Den som ansettes kan søke tilknytning til en av forskningsgruppene: “Kunst og barn & unge”, “Kunst og konflikt” eller “Kunst og sosiale relasjoner”. For nærmere opplysninger, se forskningsgruppenes presentasjon på kunst-i-kontekst-kik.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende innen fagfeltet. For stilling som universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves også gode språkkunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • undervisningserfaring i teater eller drama fra uh-sektoren
 • erfaring med regiarbeid, prosjektledelse eller lignende

Personlige egenskaper

 • gode evner til samarbeid
 • selvstendighet
 • sosial kompetanse

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1009 universitetslektor kr 507 400 - 608 200 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV med publikasjonsliste
 • attester og vitnemål med karakterutskrifter
 • dokumentasjon av og redegjørelse for kunstverk eller kunst- og kulturprosjekter (inntil 10)
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.03.2021

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • instituttleder Merete Elnan, tlf. 38 14 14 81, mobil 926 52 807, e-post [email protected].

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post [email protected].

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS