LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Seksjonsleder for tjenestestøtte

Søknadsfrist: 20.08.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som seksjonsleder med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til seksjon for tjenesteutvikling i IT-avdelingen, og arbeidssted er Campus Kristiansand. Stillingen inngår i IT- avdelingens ledergruppe.

IT-avdelingen har 4 seksjoner og består av 80 ansatte. Dette er IT-infrastruktur, felles førstelinje (UiA hjelp og logistikktjenester), medietjenester og enhet for tjenesteutvikling og arkiv.

Seksjon for tjenesteutvikling er en støttefunksjon ved UiA, som bistår brukere og tjenesteeiere med tjenesteutvikling og tjenesteforbedring. Med brukeren i sentrum bruker vi tjenestedesignprinsipper og agile metoder i vårt utviklingsarbeid. Ved hjelp av gode integrasjoner, digitalisering og automatisering, bygger vi brukerorientert, gjennomgående og datadrevet tjenestearkitektur.

Enterprise Service Management system (ESM) til UiA er blitt en kjerne i arkitekturen for dette arbeidet. Vi bruker ServiceNow som ESM plattform i sektoren, og seksjon for tjenesteutvikling har ansvaret for forvaltning og strategisk utvikling av plattformen. Under denne seksjonen ligger også ansvaret for å foreslå porteføljestyringen ved UiA.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder for tjenestestøtte har daglig ledelse for 15 personer og fagområder som tjenesteutvikling, porteføljestyring av IT prosjekter og arkivtjenesten ved UiA.

 • lede seksjon for tjenestestøtte herunder fagansvar for området
 • oppfølging av den enkelte i seksjonen inkludert medarbeidersamtaler
 • forvalte tjenesteplattformen (Service Now)
 • planlegge og lede prosjekter innen tjenesteutvikling
 • følge opp vegkart knyttet til UiAs tjenestearkitektur
 • delta i IT-avdelingens ledergruppe
 • lede arkiv og dokumentfangst ved UiA
 • utvikle metodeverk for tjenesteutvikling og digitalisering
 • lede og rapportere på arbeidet med digital transformasjon ved UiA

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå innen relevant fagfelt, relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet
 • erfaring med oppbygging av tjenestearkitektur innenfor tjenesteplattformer som ESM gjerne ServiceNow
 • erfaring med ledelse og prosessarbeid innen tjenesteutvikling og serviceledelse i større organisasjoner
 • erfaring fra deltagelse i ledergrupper
 • meget gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • kunnskap og erfaring innen overordnet porteføljestyring
 • erfaring og kompetanse på Prince 2, Lean og Togaf

Personlige egenskaper

 • initiativrik og selvgående
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig
 • god formidlingsevne
 • sterk relasjonskompetanse

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, kode 1211 seksjonssjef, kr. 714 000-765 600 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 20.07.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS