LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Prosjektleder og prosessveileder

Søknadsfrist: 01.06.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver med fokus på virksomhetsarkitektur, prosjektledelse og prosessveiledning. Stillingen er knyttet til IT-avdelingens seksjon for tjenesteutvikling, og hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

IT-avdelingen har 80 ansatte, og har fire seksjoner. Det er UiA Hjelp, Basis IT, Medietjenester og Tjenesteutvikling. UiA Hjelp leverer UiA sine felles førstelinjetjenester på begge campuser. Her finnes også IKT-innkjøpsfunksjonen samt teknisk PC-forvaltning. Seksjon for Basis IT leverer grunntjenester som nettverksinfrastruktur og servertjenester samt IT-sikkerhet og Office 365 forvaltning. Seksjon for medietjenester har UiA sin totale AV-infrastruktur og TV-studio samt annen grunninfrastruktur for digital formidling. Her finner man også innholdsproduksjon av undervisning og forskningstjenester.

Stillingen ligger i Seksjon for tjenesteutvikling som forvalter UiA sin plattform for digital transformasjon og støtter UiA i utviklingen av digitale tjenester. Her finner man et prosesskontor og et prosjektkontor samt utviklere som bygger digitale arbeidsflyter.

Arbeidsoppgaver

 • lede prosjekter ved IT-avdelingen og ved UiA
 • ivareta at det foregår kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser ved UiA
 • utvikle vår metodikk og våre verktøy ifm. prosjekt og porteføljestyring
 • veilede UIA sine prosjektledere i en fagmatrise

Den som ansettes vil få et spesielt ansvar for porteføljestyring både internt i IT- avdelingen og knyttet til prioritering og planlegging av større prosjekter ved UiA.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for ansettelse som rådgiver kreves relevant høyre utdanning på masternivå eller tilsvarende, men relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • for ansettelse som seniorrådgiver kreves relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende samt solid erfaring fra prosjektledelse
 • kompetanse/erfaring i prosessledelse f.eks. tjenestedesign og/eller Lean
 • god forståelse for teknologi og digitale prosesser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som tilsettes må beherske norsk/annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. God muntlig kunnskap på engelsk er også en forutsetning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • gjennomført kurs eller sertifisering gjerne innen Prince 2 metodeverk
 • erfaring fra portefølje- og programstyring
 • kompetanse på organisasjonsutvikling, både struktur og omstilling
 • erfaring med bruk av prosjektverktøy og prosjektmetodikk
 • kompetanse/erfaring fra innovasjons-/utviklingsprosjekter
 • sertifisering på Information Technology Infrastruktur Library (ITIL) metodikk
 • erfaring fra offentlig sektor og/eller større organisasjoner
 • beherske digitale verktøy for visualisering og formidling

Personlige egenskaper

 • selvstendig og systematisk
 • gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • serviceinnstilt og kundefokusert
 • god gjennomføringsevne
 • kreativ, analytisk og løsningsorientert
 • god systemforståelse

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • muligheter til å levere gode basistjenester til alle ansatte ved en av regionenes mest spennende bedrifter
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, kr. 560 000-650 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 01.06.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS