LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førstekonsulent / Rådgiver innen studieadministrasjon

Søknadsfrist: 18.06.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en midlertidig 100% stilling (vikariat) som førstekonsulent/rådgiver innen studieadministrasjon for en periode på 1 år med mulighet for forlengelse.

Stillingen er tilknyttet Institutt for matematiske fag og arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse 01.08.21 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning og oppfølging av studenter
 • Saksbehandling knyttet til studiesaker
 • Studentrekruttering og informasjonsarbeid rettet mot studenter
 • Oppfølging av UiAs kvalitetssystem i samarbeid med faglig ledelse
 • Koordinere oppnevnelse av sensorer og opprettelse timeplaner ved instituttet
 • Kontakt med instituttets samarbeidspartnere utenfor UiA (herunder samarbeidsavtaler om bachelor- og masteroppgaver og alumni)
 • Andre administrative oppgaver ved instituttet må påregnes

Nødvendige kvalifikasjoner

 • For stilling som førstekonsulent kreves relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, samt relevant praksis. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet, likesom relevant høyere utdanning eventuelt kan kompensere for kravet om relevant praksis
 • For stilling som rådgiver kreves relevant høyere utdanning på minimum masternivå og realkompetanse innen fagfeltet. Dokumenterbar relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant faglig bakgrunn, fortrinnsvis innen matematikk/matematikkdidaktikk
 • Relevant studieadministrativ erfaring, herunder studieveiledning
 • Erfaring med studieadministrative systemer

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Serviceinnstilt, lyttende og fleksibel

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent, kr. 482 200-545.300 brutto pr. år, eller lønnsplan 90.500 kode 1434 rådgiver, kr. 507 400–597 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av utdanningsbakgrunn, kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 18.06.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS