LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Instituttleder for Institutt for religion, filosofi og historie

Søknadsfrist: 27.05.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for religion, filosofi og historie for en periode på fire år. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelsestidspunkt er 01.01.2024.

Fakultet for humaniora og pedagogikk har ca. 300 ansatte, er lokalisert i Kristiansand og Grimstad og er organisert i fire institutter. Institutt for religion, filosofi og historie har for tiden ca. 45 ansatte i vitenskapelige stillinger og har i underkant av 500 studenter på flere studieprogram innen religion, filosofi og historie, fra bachelor-nivå til ph.d.-nivå.

Instituttet gir også undervisning i barnehagelærerutdanning, grunnskoleutdanning, PPU og lektorutdanning

Arbeidsoppgaver

Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter generell faglig ledelse, utdanningsledelse og forskningsledelse.

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige instituttlederne ved fakultetet. Ledergruppen har et samlet ansvar for at fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp. Instituttlederen har ansvar for utvikling av studiekvalitet og forskning og har medansvar for å utvikle og gjennomføre fakultetets strategi. Han/hun må kunne ta vare på og utvikle kontakten med arbeidslivet og forskningsinstitusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle prosjekter som genererer eksterne inntekter til utdanning og FoU.

Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar. Les mer her.

Nødvendige kvalifikasjoner

Til stillingen søkes personer med:

 • minimum førstekompetanse innen relevant fagdisiplin
 • undervisningserfaring fra høyere utdanning innen relevante fagområder
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt.

Arbeidsspråket er norsk. Den som ansettes må ved ansettelsestidspunktet beherske norsk, eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • ledererfaring fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsledelse
 • erfaring med samarbeid med arbeidslivet, forskningsinstitusjoner og/eller offentlig forvaltning.

Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring. Forsknings- og undervisningserfaring innenfor instituttets fagområder vektlegges spesielt.

Personlige egenskaper

 • Evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig.
 • Gode lederegenskaper, evne til strategisk tenking og god økonomiforståelse.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder, kr. 900 000 – 940 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Det vil bli foretatt referansesjekk i samråd med søkeren.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 27.05.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • fakultetsdirektør Terje Tellefsen terje.tellefsen@uia.no, tlf.91873538, eller dekan Hans Hodne hans.hodne@uia.no ,tlf. 41675581

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS