LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Professor / førsteamanuensis i idrettsvitenskap

Søknadsfrist: 12.09.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i idrettsvitenskap. Stillingen er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, syv masterprogrammer og et PhD-program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. Instituttet er tungt inne i lærerutdanningen i GLU kroppsøving, lektorutdanningen i idrett, samt BLU og PPU. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for e-helse, Senter for omsorgsforskning-sør og det prioriterte forskningssenteret ved UiA Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv. Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder, og instituttet har disse forskningsgruppene: PaHLS: Physical Activity and Health across the LifeSpan, ROPE: Research in Outdoor- and Physical Education og SPADE: Sports Perfomance and Athlete Development Environments.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal undervise på alle nivå; bachelor, master og phd, og drive forskning som understøtter instituttets utdanningsportefølje. Vedkommende skal hovedsakelig drive med forskning og undervisning innen fagområdene talentutvikling/utviklingsmiljøer, mentale og kognitive prosesser knyttet til utvikling og prestasjon i idrett og/eller barn og unges utvikling og deltakelse i idrett fra et helhetlig perspektiv, gjerne med fokus på trening og utvikling av idrettslige ferdigheter. Undervisning i praktiske idretter/aktivitetslære kan være aktuelt.

Veiledning av masterstudenter på masterprogrammet i idrettsvitenskap må påberegnes, og det forventes også at den som tilsettes veileder PhD-kandidater. På samme måte forventes det at den som tilsettes bidrar til videreutvikling av årsstudium og bachelor i idrett. Ledelse av studier og emneansvar vil inngå blant arbeidsoppgavene. Den som tilsettes forventes å skaffe til veie finansiering, starte opp, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter av faglig relevans for instituttets masterprogram.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • PhD i idrettsvitenskap eller fagområder med relevans for utlysningen
 • Erfaring fra relevante forskningsprosjekter
 • Undervisnings- og veiledererfaring fra høgskole/universitet på minst masternivå

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis og professor har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidsspråket er norsk, men det kreves at den som tilsettes, i tillegg til norsk, behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Fakultetet har veileder for sakkyndig komite for søkere til stilling som førsteamanuensis/professor.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Gode kunnskaper i forskningsmetode
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring med søknad om finansiering av forskningsprosjekter
 • Erfaring med bruk av ulike undervisningsmetoder
 • Erfaring med studie- eller utdanningsledelse
 • Kunnskap om og/eller erfaring fra idretten, gjerne som trener eller treningsveileder
 • Undervisningskompetanse i praktiske idretter/aktivitetslære som ballspill, dans, alpint/snowboard og/eller skøyter.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • Evnen til å tenke nytt og kreativt, spesielt med tanke på fremtidens idrettsstudier

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, kode 1013 professor, kr 746 900 – 935 300 brutto pr år og kode 1011 førsteamanuensis, kr 604 400 - 677 000 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • fullstendig liste over publikasjoner
 • beskrivelse av masteroppgave (ev. hovedfag) og doktorgradsavhandlingens tematikk/forskningsfokus
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12. september 2022.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Turid Ervik, tlf. 37 23 37 71, mobil 909 43 527, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS