LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i pedagogikk (grunnskolelærerutdanning)

Søknadsfrist: 15.02.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/uni-versitetslektor i pedagogikk med vekt på grunnskolelærerutdanning

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig inntil to faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk. Stillingene er tilknyttet Institutt for pedagogikk. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men det må også påregnes noe undervisning på Campus Grimstad, samt på utvalgte skoler i regionen i forbindelse med praksis samt etter- og videreutdanning (EVU). Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 70 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 20 ph.d.-kandidater. Institutt for pedagogikk tilbyr pedagogikk i års-, bachelor- og masterstudier og spesialpedagogikk i bachelor- og masterstudier, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets Ph.D.-program. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene som for eksempel praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPU-Y), grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning (BLU), tospråklig bachelor og samt master i barnehagekunnskap.To sentre er tilknyttet Institutt for pedagogikk: 1) Senter for spesialpedagogikk og inkludering (SpedAims) og 2) Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA). Instituttet er også involvert i etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner på campus, samt desentraliserte skole- og regional barnehageutvikling. Institutt for pedagogikk er en del av Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke oppgaver på disse områdene:

 • Undervisning og veiledning av studenter i grunnskolelærerutdanningene.
 • Praksisoppfølging
 • Faglig administrasjon og daglig drift
 • Utvikling av emner og undervisning
 • Forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for utdanningen
 • Prosessledelse og utviklingsarbeid i skoler i regionen

Den som blir tilsatt, kan også bli tildelt andre arbeidsoppgaver.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkeren må ha:

 • Solid utdanningsfaglig kompetanse innen lærerutdanning og/eller pedagogikk, fortrinnsvis med mastergrad og/eller doktorgrad innen pedagogikk eller tilsvarende
 • Praksiserfaring fra arbeid som lærer i grunnskolen
 • Dokumentert erfaring fra undervisning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Aktuell kunnskap om grunnskolelærerutdanningene, desentraliserte ordninger og arbeid med implementering av læreplaner
 • Forskningskompetanse og forskningsintensjoner på områder som er relevante for stillingen
 • Gode generelle kommunikasjonsferdigheter og solid språkkompetanse i engelsk (skriftlig og muntlig)

For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillingen kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere førstelektor og universitetslektor som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner er ønsket og vil bli brukt i rangeringen av kandidatene (i prioritert rekkefølge):

 • Erfaring med oppfølging av studenter i praksis
 • Formell veiledningskompetanse
 • Erfaring med pedagogisk ledelse av utviklingsprosesser i skolen
 • Pedagogisk ledelsesarbeid med undervisningskvalitet og faglig utviklingsarbeid
 • Erfaring med FoU-søknadsskriving og søknader om ekstern finansiering
 • Digital kompetanse og erfaring med utvikling av digital undervisning
 • Erfaring med (tverr-)faglig internasjonalt/nasjonalt samarbeid

Søkeren forventes å bidra til et aktivt forskningsmiljø som fremmer faglig vekst i fagmiljøet. Det forventes en positiv innstilling til samarbeid, deltakelse i relevante forskningsgrupper og initiativ til samarbeid på tvers av ulike fagmiljø.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • evner til kommunikasjon og samarbeid
 • organisatoriske evner og selvstendighet
 • evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • evne til å ta initiativ og å fullføre oppgaver
 • fleksibilitet og mobilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor kr 604 700 – 715 900 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 574 700 – 665 700. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester, vitnemål og kursbevis, evt. annen utdanningsfaglig kompetanse
 • Liste over publikasjoner og et utvalg av de viktigste tekstene som ønskes vurdert (inntil 10)
 • Masteroppgave og evt. doktorgradsavhandling
 • Dokumentasjon på annet pedagogisk og didaktisk relevant arbeid
 • Dokumentasjon på norsk språkkompetanse, dersom søker er fra et ikke-skandinavisk land

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk, eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.02.23.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS