Universitetet i Agder har en ledig spennende stilling!

Forsknings- og innovasjonsdirektør

Søknadsfrist: 05.10.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som Forsknings- og innovasjonsdirektør med tiltredelse etter avtale. Arbeidssted er Campus Kristiansand, men det kreves jevnlig tilstedeværelse på Campus Grimstad.

Forsknings- og innovasjonsdirektøren leder Forskningsadministrativ avdeling (FAA), og er sentral i å utvikle og gjennomføre universitetets strategi innenfor forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon. Forsknings- og innovasjonsdirektøren er en sentral strategisk rådgiver for universitetsledelsen, og inngår i Universitetsdirektørens ledergruppe.

Forskningsadministrativ avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og forskerutdanning. Avdelingen samarbeider tett med fakultetene og andre administrative avdelinger, og med regionale og nasjonale aktører. Avdelingen jobber bl.a. med støtte til prosjektutvikling, koordinering av forskerutdanning på tvers av fakultetene, forskningsetikk, IPR og personvern.

Forsknings- og innovasjonsdirektøren vil være sentral i arbeidet med strategisk videreutvikling av innovasjonsområdet. UiA har to felles støttetjenester for innovasjon i UiA Nyskaping og UiA CoLAB. UiA bruker Innoventus Sør som kommersialiseringsenhet.

Vi søker en Forsknings- og innovasjonsdirektør som kan være med å utvikle og gjennomføre universitetets forsknings- og innovasjonsstrategi, og ta et stort ansvar for å videreutvikle de administrative tjenestene knyttet til disse områdene. Universitetet har store ambisjoner om å øke eksternt finansiert forskning, og videreutvikle tjenester og resultater knyttet til innovasjonsfeltet. Forsknings- og innovasjonsdirektøren har en sentral posisjon for å bidra til å nå målene.

Universitetets administrative tjenester er matriseorganisert for å sikre at det gis god støtte til universitetets kjernevirksomhet. Det betyr at både fakultetene og andre administrative enheter er bidragsytere til forsknings- og innovasjonstjenestene. Det gjennomføres nå en organisasjonsprosess for å videreutvikle de administrative tjenestene, og stillingen kan bli tillagt ytterligere ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

 • lede Forskningsadministrativ avdeling, med personal- og økonomiansvar
 • videreutvikle administrative støttetjenester innenfor forskning, forskerutdanning, innovasjon og kommersialisering av forskning i nært samarbeid med andre administrative ledere med tilstøtende portefølje
 • sekretær for universitetets forskningsutvalg og for forskningsetisk utvalg, på vegne av universitetsdirektøren
 • rådgiver for universitetsledelsen og fakultetene i strategiske og politiske spørsmål knyttet til områdene forskning og innovasjon
 • rådgivningstjenester for forskningsgrupper og enkeltforskere innenfor avdelingens tjenesteportefølje
 • bidra til kvalitetssikring av universitetets virksomhet, innenfor FAAs tjenesteportefølje
 • oversikt over internasjonal utvikling av forskningsprogrammer og -strategier

Nødvendige kvalifikasjoner

 • doktorgrad
 • relevant erfaring fra forskningsadministrasjon
 • ledererfaring med tydelige overføringsverdier og gode resultater å vise til
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kjennskap til forskning og forskningssystemet nasjonalt og internasjonalt
 • relevant administrativ erfaring med prosjektsøknader og prosjektgjennomføring av forskningsprosjekter
 • kjennskap til innovasjonssystemet og relevant erfaring med forskningsdrevet innovasjon

Personlige egenskaper

 • gode lederegenskaper, og en motiverende og inkluderende lederstil
 • evne til å arbeide både operativt og strategisk
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytisk og resultatorientert

Personlige egenskaper og motivasjon for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • sentral lederposisjon, med et kompetent og engasjert lederkollegium
 • dyktige og engasjerte medarbeidere
 • interessante og utviklende lederoppgaver i en stor og samfunnsviktig organisasjon
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.100, kode 1060 avdelingsdirektør, kr. 837 200-906 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 05.10.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, tlf. 918 73 531, e-post [email protected]
 • Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger Hans Kjetil Lysgård, telefon 381 41 496 / 906 53 434, e-post [email protected]
 • Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Gøril Hannås, telefon38143425/90621293, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS