LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Universitetsbibliotekar

Søknadsfrist: 30.05.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling i et år som universitetsbibliotekar med mulighet for forlengelse. Tiltredelse fra 01.07.22 eller snarest. Stillingen er knyttet til Universitetsbiblioteket, og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Universitetsbiblioteket skal fremme læring, forskning og samskaping ved å samle, formidle og tilgjengeliggjøre informasjon som er kvalitetssikret, relevant og aktuell for forskning og undervisning ved Universitet i Agder.

Universitetsbiblioteket er en del av Forsknings- og innovasjonsavdelingen, som er sentral for å utvikle og gjennomføre universitetets strategi innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon. Avdelingen har bl.a. ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning, prosjektutvikling, forskningsetikk, Intellectual Property Rights (IPR), personvern og forskerutdanning. Avdelingen samarbeider tett med toppledelsen, fakultetene, andre enheter ved UiA, og med offentlig og private regionale aktører. Den som ansettes vil inngå i team med kollegaer i Universitetsbiblioteket og på tvers i avdelingen.

Universitetsbiblioteket har for tiden 27 årsverk fordelt mellom Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Forsknings- og innovasjonsavdelingen har totalt 51 ansatte.

Den som ansettes skal utvikle læringstilbud for studenter ved UiA innenfor bibliotekets arbeidsområder og studieteknikk, e-læring mm. i samarbeid med andre pedagogiske enheter ved UiA.

Arbeidsoppgaver

 • gi informasjonstjenester og forskningsstøtte til utdanning og forskning
 • undervise og veilede i litteratur- og informasjonssøkning, kildebruk og kildekritikk
 • brukerstøtte til relevant programvare
 • veiledningsvakter i skranken
 • utvikle e-læringskurs
 • forny bibliotekets åpne kursportofolio
 • generelt prosjekt- og utviklingsarbeid

Oppgaver kan ellers bli tillagt etter behov og kvalifikasjoner.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå, gjerne innen humaniora. Dokumentert realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • gode ikt-kunnskaper og digital kompetanse
 • erfaring fra undervisning og veiledning
 • beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant erfaring fra fagbibliotek eller UH-sektoren
 • erfaring med utvikling av e-læring

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evnen til å koordinere og motivere andre i team
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert, samt være fleksibel og initiativrik
 • god gjennomføringsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, kode 1199 Universitetsbibliotekar, kr. 524 900 – 563 900 brutto, pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 30.05.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førstebibliotekar Erik Yves H. Adalberon, tlf. 38 14 19 77, e-post [email protected]
 • Universitetsbibliotekar Snorre Halvor Djupedal, tlf. 38 14 17 33, mobil 481 78 566, e-post [email protected]
 • Biblioteksdirektør Jesper Mørch, tlf. 38 10 11 10, mobil 450 51 569, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS