LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Universitetsbibliotekar - Campus Grimstad

Søknadsfrist: 29.09.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig 50 % stilling som universitetsbibliotekar med tiltredelse snarest. Stillingen kan ved behov deles i en 20 % og en 30 % stilling. Stillingen er knyttet til Universitetsbiblioteket, og arbeidssted er Campus Grimstad.

Universitetsbiblioteket (UB) skal fremme læring, forskning og samskaping ved å samle, formidle og tilgjengelig gjøre informasjon som er kvalitetssikret, relevant og aktuell for forskning og undervisning ved Universitet i Agder.

Universitetsbiblioteket er en enhet under Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UIA og UB har for tiden 27 årsverk fordelt mellom Campus Kristiansand og Campus Grimstad.

Arbeidsoppgaver

 • gi informasjonstjenester og forskningsstøtte til utdanning og forskning innenfor fagene ved universitetet
 • veilede i litteratur- og informasjonssøkning og i kildebruk og kildekritikk for fagene som undervises i Grimstad
 • markedsføring av universitetsbibliotekets tjenester til ansatte og studenter
 • videreutvikle dokumentmaler
 • brukerstøtte til relevant programvare
 • undervise i referansehåndtering
 • generelt prosjekt- og utviklingsarbeid
 • forskningsregistrering

Oppgaver vil for øvrig bli tillagt etter behov og kvalifikasjoner.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på minimum masternivå, men dokumentert realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.
 • gode engelskkunnskaper
 • gode ikt-kunnskaper og digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant erfaring fra fagbibliotek
 • kjennskap til Open Science
 • erfaring med forskningsregistrering

Personlige egenskaper

 • fleksibel, strukturert og serviceinnstilt
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • lyst til å undervise
 • evne til å arbeide selvstendig og i team.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • universell utformet arbeidsplass med gode rutiner for tilrettelegging
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, kode 1199 Universitetsbibliotekar, kr. 482 200 – 575 600 brutto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 29.09.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Powered by Labrador CMS