LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Avdelingsingeniør - Institutt for naturvitenskapelige fag

Søknadsfrist: 12.07.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en midlertidig 60% stilling som avdelingsingeniør, tilknyttet Institutt for naturvitenskapelige fag, for en periode på 3 år. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse snarlig eller etter avtale med fakultetet.

Stillingen er knyttet til forskning og undervisning innen kystsoneøkologi med fokus på arbeid i Lister regionen. Den aktuelle kandidaten vil jobbe tett opp mot instituttets forskningsgruppe innenfor marin mikrobiell økologi og denne gruppens laboratorie- og feltaktiviteter.

Arbeidsoppgaver

 • Feltstøtte ved marin prøvetaking
 • Laboratoriearbeid ved Campus Kristiansand og ved feltlaboratorier i Lister
 • Drift og brukerstøtte for felt- og laboratorieinstrumenter
 • Støtte til ulike laboratorieanalyser innen marinbiologi og molekylærbiologi
 • Teknisk-faglig støtte i forskning og undervisning

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad i biologi
 • Erfaring fra biologisk laboratoriearbeid
 • Førerkort

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen marinbiologi, kystsoneøkologi, molekylærbiologi eller tilsvarende
 • Erfaring fra marint feltarbeid
 • Erfaring fra analyser av marine feltprøver (fysiske, biologiske og/eller kjemiske)
 • Erfaring fra molekylært laboratoriearbeid
 • Erfaring fra bruk av ulike typer av laboratorieinstrumenter
 • Båtførerprøve

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ 90.301, kode 1085 avdelingsingeniør kr. 485 800 - 563 500 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 12.07.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Tove M. Gabrielsen, tlf. 38 14 11 30, mobil 901 41 498, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS