LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Avdelingsingeniør - Fakultet for teknologi og realfag

Søknadsfrist: 12.07.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 50% stilling som avdelingsingeniør, tilknyttet Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse snarlig eller etter avtale med fakultetet.

Institutt for IKT har et stort fagmiljø med og tilbyr utdanning innen elektronikk, datateknikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, e-læring og e-helse. Blant de ansatte er det 11 professorer, 9 førsteamanuenser, 4 førstelektorer, 10 universitetslektorer, 10 postdoktorer og om lag 35 stipendiater. Instituttet tilbyr også en rekke etter- og videreutdanningskurs (EVU).

Stillingen vil inngå i et team og bidra både til å utvikle og gjennomføre flere av emnene ved programmene Multimedieteknologi og -design og Multimedia og læringsteknologi. Det kan også være aktuelt å delta i utvikling og gjennomføring av eksisterende eller nye EVU-tilbud. Det vil være viktig med stor breddekunnskap og gode evner innen formidling.

Arbeidsoppgaver

Kandidaten vil i første omgang delta i utvikling og gjennomføring av følgende emner i studieprogrammene:

 • Programmering grunnkurs med vekt på JavaScript
 • Grafisk databehandling med vekt på generell teori, Blender, JavaScript og Three.js
 • Authoring med vekt på After Effects
 • 3D visualisering med vekt på Unity

Industrierfaring og erfaring fra veiledning/undervisning innen disse fagområdene vil bli vektlagt. Andre arbeidsoppgaver kan være aktuelle.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen Multimedia og læringsteknologi eller tilsvarende
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, samt ha god muntlig framstillingsevne på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen Multimedia og læringsteknologi eller tilsvarende
 • Det er ønskelig at kandidaten kan dekke mest mulig av følgende kompetanser:
  • Programmeringskompetanse/applikasjonsutvikling
  • Teori innen fagfeltet grafisk databehandling
  • 3D modellering og animasjon (Blender, 3D studio Max eller tilsvarende)
  • Adobe-pakken
  • Utviklingsverktøy (Unity med anvendelser inn VR og AR)
  • Avansert bruk av effektprogrammet Adobe After Effects
  • Godt kjennskap til LMS systemer

Reising i forbindelse med kurs og EVU-tilbud må påregnes. Arbeidstiden er fleksibel, og det må påregnes at veiledning og workshops vil være lagt til ettermiddag/kveld og helger.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Proaktiv og initiativrik
 • Evne til å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.301, kode 1085 avdelingsingeniør, kr. 485 800 – 563 500 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 12.07.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS