LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Avdelingsingeniør - Fakultet for teknologi og realfag

Søknadsfrist: 19.04.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en 2-årig midlertidig 100 % stilling som avdelingsingeniør, tilknyttet Institutt for IKT. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse snarlig etter avtale med fakultetet.

Institutt for IKT har et stort internasjonalt fagmiljø og tilbyr utdanning innen elektronikk, datateknikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, elæring og ehelse. Blant de ansatte er det 10 professorer, 7 førsteamanuenser, 3 førstelektorer, 12 universitetslektorer og om lag 40 stipendiater.

Instituttet tilbyr en rekke etter- og videreutdanningskurs (EVU). Innenfor dette område er instituttet i vekst og det er behov for en midlertidig ekstra støtteressurs i forbindelse med utvikling og oppbygging av nye kurs og digitale kompetansehevingsløsninger. Stillingen vil inngå i et team og bidra både til å utvikle og gjennomføre nye løsninger samt avlaste eksisterende stab med de oppgaver som er pålagt.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil delta i utvikling og gjennomføring av flere pågående og kommende etter- og videreutdanningskurs (EVU). Erfaring fra denne typen arbeid med de verktøyene instituttet har valgt, vil bli vektlagt. Andre arbeidsoppgaver kan være aktuelle.

Arbeidsoppgavene er todelt:

 • produksjon og tilrettelegging av læringsmateriell
 • veiledning og workshops

Reising må påregnes. Arbeidstida er fleksibel og det må påregnes at veiledning og workshops vil være lagt til ettermiddag/kveld og helger.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • minimum bachelorgrad innen multimedia og læringsteknologi eller tilsvarende
 • beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, samt ha god muntlig framstillingsevne på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

Kandidaten bør dekke mest mulig av følgende kompetanse:

 • både 2D og 3D Animasjon (Blender, 3D studio Max)
 • webdesign
 • adobe-pakken
 • programmeringskompetanse/applikasjonsutvikling
 • utviklingsverktøy (Unity med anvendelser inn VR og AR)
 • rammeverk for CSS – Bootstrap
 • rammeverk for JavaScript (slik som Vue.js)
 • videoproduksjon med ulike typer opptaksenheter, samt erfaring med teksting
 • bruk av spill i undervisning
 • brukergrensesnittdesign
 • canvas

Det er en fordel med erfaring fra tilrettelegging av læremateriell med universell utforming.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner, fleksibel og har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • proaktiv og tar initiativ
 • selvstendig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.301, kode 1085 Avdelingsingeniør, kr. 466 500 - 555 800 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 19.04.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • instituttleder Folke Haugland, tlf. 37 23 31 12, epost: [email protected]
 • assisterende instituttleder Morgan Konnestad, tlf. 37 23 32 89, mobil: 918 73 586, epost: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • førstekonsulent Lise Askbo Fylkesnes, tel. +47 37 23 31 25, epost: [email protected]
 • HR-rådgiver Solveig Margrethe Roland Svendsberget, tel. 99 40 03 49, epost: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS