Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Overingeniør / Avdelingsingeniør ved bioingeniørutdanningen

Søknadsfrist: 01.06.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, bioingeniørutdanningen, er det ledig en fast 80 % stilling som overingeniør/avdelingsingeniør. Stillingen er tilknyttet til Institutt for naturvitenskapelige fag, og arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse 01.08.2020 eller etter avtale.

Institutt for naturvitenskapelig fag har et solid fagmiljø med ca. 50 ansatte i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger. Instituttet er ansvarlig for forskning og undervisning i fagene biologi, fysikk og kjemi, og tilbyr Phd-studier, masterprogram i kystsoneøkologi, bachelorprogram innen biologi og bioingeniørfag samt årsstudier i biologi og fysikk. I tillegg er instituttet ansvarlig for all undervisning i naturfag ved allmennlærer- og førskolelærerutdanningen ved universitetet.

Vi søker deg som har interesse for faglig utvikling og høy motivasjon for å bidra til utdanning av bioingeniører.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, utvikling og gjennomføring av laboratorieundervising, samt veiledning av studenter på bachelornivå, innen ett eller flere av fagområdene medisinsk biokjemi, hematologi, medisinsk mikrobiologi, patologi, klinisk immunologi og/eller transfusjonsmedisin.
 • Utvikling og etablering av metoder og ny teknologi, samt utarbeidelse av laboratorieoppgaver og kompendier i samarbeid med instituttets øvrige ansatte
 • Drift og vedlikehold av instrumenter og laboratorier.
 • Opparbeidelse av prøvemateriale
 • Samarbeide med praksisfeltet i forhold til metoder og innhenting av prøvemateriale til bruk i undervisningen

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Minimum bachelorgrad i bioingeniørfag og autorisasjon som bioingeniør
 • Oppdatert profesjonskompetanse og solid erfaring som profesjonsutøver av bioingeniøryrket
 • Praktisk erfaring, oppdatert og bred kunnskap fra de siste fem år om metoder som benyttes i diagnostiske laboratorium innen flere av de aktuelle fagområder.
 • Praktisk erfaring innen automasjon og IT-systemer
 • Erfaring med kvalitetsarbeid og analytisk kvalitetsovervåking samt metodevalidering/verifisering ved hjelp av statistiske verktøy
 • Evne til å drifte og kvalitetssikre laboratorier
 • God evne til å lede studentgrupper
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Initiativrik og serviceinnstilt
 • Evne og trygghet til å arbeide selvstendig
 • Evne og vilje til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter
 • Evne til å håndtere mange samtidige arbeidsoppgaver og takle perioder med høy arbeidsbelastning
 • Interesse for faglig utvikling og høy motivasjon for å bidra til utdanning av bioingeniører

Ved vurdering av den/de best kvalifiserte, skal det legges vekt på personlig egnethet, utdanning, erfaring, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.301 kode 1087 overingeniør, kr. 496 100 - 640 200 brutto pr. år, eller kode 1085 avdelingsingeniør kr. 428 500 - 472 300 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 01.06.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fungerende instituttleder Lars Korslund, tlf. +47 38 14 16 40, mobil +47 402 15 345, e-post [email protected]
 • Senioringeniør Vigdis Landsverk, tlf 38 14 17 58, mobil + 47 95123946, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR-Rådgiver Anne Bergit Jørgensen, tlf. +47 38 14 11 40, mobil +47 918 73 555, e-post [email protected]

Søk stillingen