Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har en ledig spennende stilling!

Prosjektkoordinator 50 % - 1 års varighet

Søknadsfrist: 15.04.2021

NKVTS

NKVTS har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumer kan medføre. Vår visjon er "Et bedre liv for berørte av vold og traumer".

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:

•vold og overgrep
•katastrofer, terror og stressmestring
•tvungen migrasjon og flyktninghelseSenteret har omkring 100 ansatte fordelt på forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Vil du bli del av Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer?

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) søker en prosjektkoordinator i 50 % stilling i prosjektet veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner (VEFAM).

Det er lite kunnskap om hvilke familiære konsekvenser det får når familiemedlemmer deltar i internasjonale operasjoner. Vi vil undersøke hvordan familiens helse og mestring i hverdagslivet påvirkes som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Det er et mål med studien å kunne gi råd om hvordan veteraners familier best kan følges opp etter utenlandsoperasjoner.

Stillingen blir opprettet under forutsetning om Stortingets godkjenning. Prosjektet har fått midler fra Forsvarsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 1 års varighet.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning, gjerne innen samfunnsfag/psykisk helse
 • erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekt/forskningsstøtte
 • erfaring med koordinering av prosjekter
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • evner å håndtere større prosesser
 • er initiativrik og setter deg raskt inn i nye arbeidsprosesser
 • jobber strukturert og planmessig
 • kan jobbe selvstendig, er serviceinnstilt og trives med høyt arbeidstempo
 • har en positiv innstilling og bidrar godt inn i arbeidsmiljøet

Arbeidsoppgaver:

 • koordinere og bistå i datainnsamlingen
 • utvikling av nettskjema
 • bistå i bruk av teknisk utstyr
 • planlegging og gjennomføring av møter, seminarer, workshops og konferanser i samarbeid med prosjektgruppen
 • organisering av reiser og innkjøp, samt rapportering
 • ta del i brukermedvirkningsarbeid
 • koordinere og informere interessent- og referansegruppe
 • diverse prosjektrelaterte oppgaver som vil oppstå i ulike faser

Det må påberegnes en del reisevirksomhet i forbindelse med innhenting av data.

Personlig egnethet og rask tiltredelse i stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:

 • interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • spennende muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer
 • medlemskap i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring og i Statens Pensjonskasse
 • flotte lokaler i Nydalen
 • fleksibel arbeidstid

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentlighetsloven § 25).

Søknadsfrist: 15.4.2021

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS