LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Faglig ansvarlig for etter- og videreutdanning for film og TV

Søknadsfrist: 07.03.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vi søker faglig ansvarlig for etter- og videreutdanning for film og TV

Er du vår nye prosjektleder?

Om stillingen

Høgskolen bygger opp et etter- og videreutdanningstilbud innen film, tv og beslektede audiovisuelle medier ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) og Den norske filmskolen (DNF). I den forbindelse søker vi etter en prosjektleder som skal ha det faglige ansvar for utvikling, koordinering og gjennomføring av kursporteføljen.

Arbeidet utføres i samarbeid med overordnet prosjektansvarlig for EVU-satsingen, og er i henhold til eksisterende planer og strategier for etter- og videreutdanning. Det er et mål at enheten blir en permanent organisering for kurstilbud for audiovisuelle bransjer, også innenfor spill.

God kvalitet i kurstilbudene er en forutsetning for attraktive og relevante studietilbud. Stillingen forventes å være selvfinansierende etter to år.

Stillingens ansvar og oppgaver

 • Faglig ansvar for virksomheten og kursporteføljen i samarbeid med overordnet prosjektansvarlig
 • Utadrettet arbeid med og mot bransjen, nasjonalt og gjerne internasjonalt
 • Utarbeide undervisningsplaner til kursene
 • Samarbeide med prosjektansvarlig for etter- og videreutdanningssatsningen
 • Samarbeide med fagmiljøene ved DNF/AMEK
 • Samarbeide med sentrale aktører i den audiovisuelle bransjen.
 • Bidra til kommunikasjon og markedsføring av kurstilbudene.
 • Noe undervisning må påregnes.
 • Det er ikke tillagt forskningstid i stillingen.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Annen informasjon om stillingen

 • Stillingen er for tiden lagt til Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi.
 • Stillingen er midlertidig i 100% for 2 år, med mulighet for forlengelse.
 • Stillingen medfører ikke personalansvar.
 • Søknadsfrist: 7. mars
 • Det er ønskelig med tilsetting snarets mulig.

Kontakt

 • Dekan Hege Michelsen, Fakulet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi - Tel: 61288208, Mob: 90177414, e-post: [email protected]
 • Dekan Karin Elisabeth Julsrud, Den norske filmskolen - Tel: 61288324, Mobil: 91882492, e-post: [email protected]
 • Prosjektleder Niels Theissen, Tel: 61288050, Mobil: 98861317, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Utdanning, fagområde:

Det kreves relevant utdanning på universitets-/ høgskolenivå (minimum mastergrad eller tilsvarende i praktisk og kunstnerisk produksjon). Særlig relevant erfaring kan oppveie for utdanningskravet.

Det er ønskelig med lederutdanning.

Erfaringskompetanse:

 • God faglig innsikt i relevante fagområder innen film, tv og beslektede audiovisuelle medier
 • Erfaring med utdanning og kursvirksomhet
 • Pedagogisk kompetanse
 • Arbeidsledelse og prosjektledelse

Søker bør har kjennskap til høyere utdanning samt god forståelse og innsikt i nettbasert læring.

Personlig kompetanse

 • Gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner.
 • God formidlingsevne
 • Selvstendig, strukturert og fleksibel
 • Evne til å motivere og skape engasjement
 • Interessert i å bidra til utvikling av eget fag- og arbeidsmiljø og trives med utadrettet, kommunikativt arbeid i samarbeid med flere.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Språk

Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk, skandinavisk og engelsk.

Annen kompetanse

 • God forståelse og ferdigheter innen bruk av administrativt IKT verktøy.
 • Økonomisk forståelse.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1113 Prosjektlederi Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS