Spennende jobbmulighet tilknyttet forskningsgruppen for Transportøkonomi ved MØREFORSKING!

Forskere - Transportøkonomi

Søknadsfrist: Snarest

Møreforsking

Med Nordvestlandet som base utfører vi forskning og utvikling innen både natur- og samfunnsvitenskap. Dette gjør vi i nært samarbeid med næringsliv og industriklynger, offentlig sektor og nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Møreforskings forskningsområder er tilpasset regionens behov. Forskningen er tverrfaglig og gjenspeiler både globale, nasjonale og regionale strategiske satsninger. Vi har i dag fem forskningsgrupper og tematiske satsinger: Bærekraftig hav og kyst, Sjømatforedling, Hav og helse, Logistikk og Transportøkonomi.

VI SØKER FORSKERE TRANSPORTØKONOMI

Vil du jobbe med utredning og analyser av dagsaktuelle problemstillinger? Hos oss vil du gjennom bidrags- og oppdragsforskning være med på å levere premissene for fremtidens løsninger med økonomiske analyser og modeller. Er dette noe du kunne tenke deg å være en del av?

Vi tilbyr et solid forskningsmiljø med høy kompetanse og et godt omdømme nasjonalt. Vi samarbeider tett med Høgskolen i Molde gjennom en felles forskningsgruppe.

Aktuelle arbeids- og forskningsområder:

• Nytte-/kostnadsanalyser og analyse av samfunnsøkonomiske konsekvenser av infrastrukturog andre investeringer for alle transportformer

• Vurderinger av effekten av endringer i transportsystem og virkemidler

• Kollektivtransportanalyser

• Intermodale transportløsninger

• Reguleringsordninger og innkjøp av offentlige transporttjenester

• Utredninger og analyse av mobilitet og fremtidens transportløsninger i person- og godstransport

• Tverrfaglige prosjekter med de andre forskningsgruppene i Møreforsking og andre fagmiljøer

• Konseptvalgutredninger og ekstern kvalitetssikring av store offentlige prosjekter.

Oppdrag foregår på både nasjonalt og regionalt nivå.

Arbeidssted:

Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen for Transportøkonomi med utspring i Molde. Vi har også kontorer i Ålesund og Kristiansund. Arbeidssted kan diskuteres, kontorsted Oslo mulig. Reising må påregnes.

Faglig bakgrunn:

Transportøkonomi, samfunnsøkonomi, næringsøkonomi, samfunnsgeografi eller lignende. Du har kunnskap om kvantitative analysemetoder og statistikk. Kunnskap om og erfaring med Metode- og modellutvikling vil telle positivt.

Akademisk grad:

Doktorgrad eller mastergrad med relevant erfaring.

Prosjektledelse:

Erfaring innen oppdragsforskning og prosjektledelse er en stor fordel. Som forsker vil du ha ansvar for alle faser av et prosjekt fra start til slutt, i nært samarbeid med partnere fra næringsliv, offentlig forvaltning og/eller akademia. Du vil lede egne prosjekter og få ansvar for idéutvikling, initiering/akkvisisjon, tilbuds-/søknadsskriving, prosjektgjennomføring og formidling av resultatene til oppdragsgiver og samfunnet for øvrig.

Publisering:

Erfaring med vitenskapelig publisering og rapportering vektlegges.

Nettverk:

Ønskelig med nettverk innen samferdsel, transportøkonomi og/eller samfunnsøkonomi

Språk:

Norsk og engelsk. Muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

Vår forskning og innsikt deles med kolleger, oppdragsgivere, partnere og samfunnet ellers. Vi er på utkikk etter deg som er en lagspiller og liker å spille andre gode. Du er inkluderende og liker å jobbe på tvers og i tverrfaglige team. Du evner å se sammenhenger, liker å belyse problemstillinger fra flere sider og evner å kombinere en systematisk og analytisk tilnærming med gjennomføringskraft og fokus på resultater.

Hos oss får du:

• Et inspirerende arbeidsmiljø hvor kombinasjonen av forskning og kommersiell tilnærming skaper muligheter i fremtidsrettede bransjer

• Spennende og tverrfaglige prosjekt i et allsidig kompetansenettverk

• Dynamisk og fleksibel arbeidshverdag

• Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø

Ta kontakt for mer informasjon om stillingen og Møreforsking:

  • Tore Tomasgard (Forskningsleder, Transportøkonomi), Mob: 916 54 642
  • Linn Kristin Akslen-Hoel (Forskningssjef), Mob: 922 60 870

Søknad sendes til [email protected]. Henvendelser behandles konfidensielt

Powered by Labrador CMS