LEDIG STILLING VED UIT VETERINÆRINSTITUTTET

Veterinær innen parasittologi

Søknadsfrist: 09.05.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Seksjon for mikrobiologi ved Veterinærinstituttet har opprettet en ny fast stilling som veterinær innen fagområdet parasittologi. Seksjonen har også laboratorier for mykologi og bakteriologi, og er underlagt Avdeling for analyser og diagnostikk. Det diagnostiske arbeidet ved seksjonen omfatter kunnskapsbaserte og kostnadseffektive analyser, som er svært sentrale i beredskapsarbeidet for meldepliktige og listeførte sykdommer hos dyr og for de nasjonale overvåkningsprogrammene og programmene til de ulike helsetjenestene. Deltakelse i forskningsprosjekter er også en viktig del av seksjonens ansvarsområde. For tiden er det 23 ansatte ved seksjonen, av disse jobber i dag 4 ved parasittologilaboratoriet.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Vår nye veterinær vil være en viktig bidragsyter i diagnostikk og beredskap ved parasittologilaboratoriet, og vil gi faglige råd til myndigheter og næringen. Du skal også bidra til utvikling og modernisering av parasittologisk diagnostikk, samt initiere og arbeide med forskningsprosjekter. I tillegg skal du bidra til å øke Veterinærinstituttets kompetanse på aktuelle problemstillinger innen parasittologi.

Deltagelse i faglige nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, er viktige oppgaver. Vår nye veterinær forventes å jobbe aktivt for å øke oppdrags- og forskningsporteføljen til Veterinærinstituttet innen parasittologiske problemstillinger.

Seksjonen har også ansvar for tilsvarende oppgaver innen mykologi og bakteriologi. Samarbeid og samhandling innad i seksjonen, samt med andre seksjoner ved Veterinærinstituttet i ulike deler av landet, er meget viktig for å oppnå ønskede resultater. Relevante oppgaver utover dette må påregnes etter kapasitet og kompetanse.

Kvalifikasjoner

Det kreves veterinærmedisinsk embetseksamen og doktorgrad, fortrinnsvis innen parasittologi. Kompetanse og erfaring innen parasittologisk diagnostikk, særlig innen landdyr, samt erfaring med forskningsprosjekter, molekylærbiologiske metoder og metodeutvikling, vil bli tillagt stor vekt. Erfaring med relevante klimarelaterte problemstillinger og med metoder for undersøkelse av anthelmintikaresistens vil telle positivt. Erfaring fra klinisk veterinærpraksis vil også telle positivt.

Personlige egenskaper

  • Du kommuniserer og samarbeider meget godt på alle nivå, både internt og eksternt
  • Du er kreativ og tar ansvar
  • Du er opptatt av utvikling innen fagområdet og evner å se praktiske løsninger
  • Du er nøyaktig og systematisk
  • Du er ansvarsbevisst og samvittighetsfull, og har god rolleforståelse

Vi søker etter en framtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende kollega. Motivasjon, initiativ, evne til å kommunisere og samarbeide vil bli tillagt stor vekt. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk er et krav for stillingen. Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Vi tilbyr

  • en interessant stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
  • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Webcruiter-ID: 4381616519

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Angelika Agdestein (Seksjonsleder), 47326674
Powered by Labrador CMS