Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Tekniker - Fakultet for utøvende kunstfag

Søknadsfrist: 01.09.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger.


Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. UK er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogrammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er UK også en profilert kulturaktør i regionen.


UK er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 50% stilling som tekniker ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Den som ansettes vil ha sitt ansvarsområde innenfor forvaltning av infrastruktur og sceneteknisk støtte til kunstneriske produksjoner.

Hovedoppgaver

 • ha tilsyn med, og administrere bruk av, rom, instrumentpark og teknisk utstyr
 • videreutvikle teknisk utrustning og logistikk knyttet til rom og utstyr
 • bestille og kjøpe inn teknisk utstyr
 • planlegge logistikk rundt kunstneriske produksjoner, i tett samarbeid med kunstnerisk ledelse og studentassistenter
 • ivareta rigging og kjøring av lyd- og lysdesign i forbindelse med kunstneriske produksjoner, ev. bistå leverandører av slike tjenester
 • utøve service- og støttefunksjoner for studenter og ansatte knyttet til bruk av teknisk utstyr mv.
 • være kontaktledd mot IT-avdelingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter tekniker som har:

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Dokumentert realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • erfaring med å legge til rette for konserter og musikkopplevelser i samarbeid med musikere
 • kunnskap om og erfaring fra sceneteknisk støtte til kunstneriske produksjoner
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceorientert og har evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer
 • jobber strukturert og systematisk med oversikt og detaljer
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å motivere andre, samt skape gode fellesskap
 • har evne og vilje til bruk av nødvendig dataprogram og verktøy
 • har evne til å håndtere tidvis stort arbeidspress
 • liker å jobbe selvstendig, men også i team
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres forskjellighet og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt musikkmiljø
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.302, kode 1091 tekniker, kr 232.000 - 261.000 bto pr år i 50% stilling, avhengig av kvalifikasjoner. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: 51831216, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert i JobbNorge innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen