Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat - Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

Søknadsfrist: 25.05.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stipendiat i combined calcination and CO2 capture in cementclinker production by use of CO2-neutral electrical energy

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i combined calcination and CO2 capture in cementclinker production by use of CO2-neutral electrical energy

Om stillingen

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har en ledig stilling som ph.d.-kandidat i “Combined calcination and CO2 capture in cement clinker production by use of CO2-neutral electrical energy”.

Kandidaten blir tilknyttet Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi og vil rapportere til instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn.

Ansettelse skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen. Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Process, Energy and Automation Engingeering innen tre måneder fra tiltredelse.

Om doktorgradsprosjektet

Doktorgradsprosjektet inngår i et større forskningsprosjekt: “Combined calcination and CO2 capture in cement clinker production by use of CO2-neutral electrical energy – Phase 2” (kortform av navnet: ELSE 2). Dette prosjektet er finansiert av Climit-programmet og dennorske sementprodusenten Norcem. I tillegg til USN og Norcem, deltar forskningsinstitutene SINTEF og IFE samt industriselskapet Kanthal, i prosjektet.

Kandidaten forventes å delta aktivt i å oppnå prosjektets mål, som er:

 • Detaljspesifisering av et teknisk realiserbart konsept for kombinert kalsinering og CO2-fangst fra eksisterende sementovnssystemer, basert på elektrisk motstandsoppvarming.
 • Verifisering av sentrale inngangsdata gjennom ekperimentelt arbeid.
 • Oppnåelse av minst 70 % CO2-fangstgrad (dvs. partiell fangst).
 • Oppnåelse av lavere kostnader per unngått CO2-utslipp enn for kommersielt tilgjengelige teknologier.
 • Utarbeiding av skisse til et pilotanlegg for eksperimentell verifisering av konsept (input til fase 3).

Noe reising (primært i Norge) må påregnes, bl.a. i forbindelse med deltakelse i eksperimentelt arbeid utenfor USN.

Ansettelse skjer for en periode på tre år.

Kvalifikasjoner

Søkere til ph.d.-stillingen må ha en mastergrad eller tilsvarende kvalifikasjoner. Relevante fagområder kan være kjemiteknikk, prosessteknologi, maskin, energiteknologi, materialteknologi eller høytemperaturfysikk. Kandidater med en annen type bakgrunn kan ogsåkomme i betraktning.

Søkeren bør ha ferdigheter i bruk av verktøy for numerisk strømningsanalyse (CFD) og bør mestre bruk av MATLAB, Python eller liknende typer programvare. Relevant erfaring, for eksempel innen CO2-fangst eller sementproduksjon, vil ble ansett som en fordel.

Kandidaten må mestre skriftlig og muntlig engelsk. Erfaring med publisering av vitenskapelige artikler anses som en fordel.

Kandidaten må være motivert og ha evne til både å arbeide selvstendig og samarbeide med andre, både forskere og studenter.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Det er en forutsetning at kandidaten får opptak til USNs doktorgradsprogram innen “Process, Energy and Automation Engingeering”.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes som stipendiat (kode 1017): NOK 479 600 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Det er få kvinnelige ansatte ved fakultetet, og kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
 • hovedfags-/masteroppgaven
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen